Uppsägningstid vid timanställning

FRÅGA
Jag är timanställd på en restaurang och jag vill säga upp mig då jag inte längre trivs på arbetsplatsen. Har jag någon särskild uppsägningstid och vilka dokument har jag rätt till när jag slutar, t.ex. arbetsgivarintyg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägningstid vid anställning återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS), då lagen är tillämplig för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst enligt 1 § LAS.

Vad gäller vid en timanställning?
Timanställning är inte en anställningsform enligt LAS. Ordet innebär egentligen bara att lönen betalas ut per timme. De anställningsformer som finns i lagen är tillsvidareanställning (4 § LAS), visstidsanställning (5 § LAS), och tidsbegränsad provanställning (6 § LAS). Vilken typ av anställning det är fråga om ska framgå av ditt anställningsavtal, därmed kan jag inte specifikt svara på vilken anställningsform du har.

Vanligtvis innebär en timanställning att varje tillfälle du jobbar räknas som ett separat anställningstillfälle. Därför kan det mycket väl vara så att du inte har någon uppsägningstid, eftersom din anställning bara varar så länge som du har jobb inbokat. Exempelvis kan en tidsbegränsad anställning enligt 4 § andra stycket LAS upphöra vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, dvs. efter varje arbetspass. Det kan alltså betyda att du kan tacka nej till alla framtida erbjudanden om jobb, vilket innebär att du inte längre är anställd. Har du däremot tackat ja till erbjudna jobb är du skyldig att jobba så som du och arbetsgivaren har kommit överens om.

Uppsägningstid
Är det dock så att du har en tidsbegränsad anställning (5 och 6 §§ LAS), kan även dessa övergå till en tillsvidareanställning. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren t.ex varit anställd hos arbetsgivaren i allmänt visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod enligt 5 a § första punkten LAS. En tidsbegränsad provanställning kan inte vara längre än sex månader enligt 6 § LAS, sedan övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Är det så att din anställning är i form av en tillsvidareanställning (4 § LAS) gäller olika uppsägningstider beroende på hur länge du har varit anställd enligt 11 § LAS. Minsta uppsägningstid är en månad, men har du varit anställd längre än två år gäller längre uppsägningstider (11 § andra stycket LAS).

Viktigt att nämna är att ditt anställningsavtal dock kan avvika från uppsägningstiderna som regleras i 11 § LAS, om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal som har godkänts av en central arbetstagarorganisation enligt 2 § fjärde stycket LAS. I så fall gäller uppsägningstiden som framgår av ditt anställningsavtal. Om du har en uppsägningstid i ditt anställningsavtal är du skyldig att arbeta så länge som uppsägningstiden löper.

Vad har du rätt till när du säger upp dig?
Din arbetsgivare har på begäran en skyldighet att utfärda ett arbetsgivarintyg när din anställning avslutas enligt, 47 § andra stycket, lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ett arbetsgivarintyg innehåller uppgifter om din anställning och ska fyllas i av din arbetsgivare när du slutar på din arbetsplats.

Enligt arbetsdomstolens rättspraxis har du även rätt till ett arbetsbetyg när din anställning avslutas. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal framgår det ofta i kollektivavtalet vad som ska ingå i arbetsbetyget. I arbetsbetyget lägger arbetsgivaren till vitsord, det vill säga en bedömning av hur du har utfört dina uppgifter. Arbetsgivaren beskriver alltså sin uppfattning av dig som anställd.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1606)
2020-09-30 Vilka uppsägningstider gäller för anställd?
2020-09-30 Återanställning efter uppsägning pga arbetsbrist
2020-09-30 Uppsägning på grund av arbetsbrist
2020-09-28 Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?

Alla besvarade frågor (84637)