Uppsägningstid och ny anställning

FRÅGA
Hej, jag har jobbat på en känd snabbmatskedja nu i 3 månader och vill säga upp mig pga nytt jobb, jag undrar om jag kommer få lön för april månad nu i maj även om jag inte jobbar under uppsägningstiden? Jag har ju redan uppfyllt alla arbetspass i april och har ca 4-5 arbetspass kvar nu i maj under uppsägningstiden men de arbetspassen krockar med det nya jobbet.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som arbetstagare med en tillsvidareanställning så är du fri att lämna den utan att ange orsak, men med begränsningen att uppsägningstid ska iakttas. Eftersom du har varit anställd på snabbmatskedjan i tre månader så har du en månads uppsägningstid, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 11 § första stycket. Under denna tid så erhåller du lön och andra anställningsförmåner, även om arbetsgivaren inte skulle ge dig några arbetsuppgifter (Lag om anställningsskydd 12 §). Det innebär att om du säger upp dig i exempelvis mitten av maj så är du berättigad till den lön som du tjänar in eller skulle ha tjänat in under perioden från mitten av maj till och med mitten av juni, utöver lönen du redan har tjänat in i april och är berättigad till.

Under uppsägningstiden måste du dock som utgångspunkt ha samma lojalitet till arbetsgivaren som under din vanliga anställning, vilket bland annat kan innebära tystnadsplikt om företagshemligheter och andra aspekter som kan skada arbetsgivarens intressen om de blev kända. Du måste också som utgångspunkt sköta dina arbetsuppgifter som vanligt under uppsägningstiden. Lagen förutsätter dock att du kan komma överens med arbetsgivaren om att du inte behöver stå till förfogande för arbetet under uppsägningstiden, varvid du kan påbörja din nya anställning utan problem. Om en sådan överenskommelse träffas så får arbetsgivaren från din lön och andra förmåner på din gamla anställning avräkna de inkomster som du under uppsägningstiden tjänar i din nya anställning (Lag om anställningsskydd 13 §). Du kan med andra ord påtala arbetsgivarens möjligheter att göra avräkning för att övertyga honom om att du inte behöver stå till förfogande under anställningstiden och att du därmed kan påbörja den nya anställningen.

Notera dock att det kan finnas avvikelser från lagens bestämmelser om uppsägningstid och hur lön och andra förmåner under uppsägningstiden ska beräknas i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats (Lag om anställningsskydd 2 § tredje och fjärde styckena). För att vara fullt säker på vad som gäller så bör du kontakta den fackförening som är representerad på din arbetsplats för att be dem förklara om och hur kollektivavtalet avviker från lagbestämmelserna.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82781)