Uppsägningstid och LAS

FRÅGA
Vi har ett påskrivet Anställningsavtal med en medarbetare där vi kommit överens om två månaders uppsägningstid. Nu har medarbetaren varit anställd i nio år och vi vill säga upp pga arbetsbrist. Gäller vårt anställningsavtal eller är det fem månader enligt lagern om anställningsskydd?Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Eftersom lagen om anställningsskydd (LAS) är en skyddslagstiftning, gäller uppsägningstiderna i LAS före anställningsavtal/klausuler som innehåller mindre förmånlig uppsägningstid för arbetstagaren. Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt 2 § 2 st LAS. Däremot är det acceptabelt att ge anställda längre uppsägningstid än vad LAS föreskriver eftersom det är till arbetstagarens fördel. Om uppsägningstiden däremot regleras genom ett fackligt avtal så gäller det.

Detta innebär i ditt fall att den anställda har rätt till en uppsägningstid på 5 månader enligt 11 § LAS.

Om något är oklart i mitt svar är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1609)
2020-09-30 Visselblåsning och LAS
2020-09-30 Har jag rätt att tar bort pass?
2020-09-30 När har en arbetstagare rätt till återanställning?
2020-09-30 Vilka uppsägningstider gäller för anställd?

Alla besvarade frågor (84692)