Uppsägningstid och besittningsskydd vid uppsägning av lokalhyresgäst

2019-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, min fråga jag har avdelning kontrakt 3 år av en stor lokal men agera sälja lokal o han vill jag go ut efter ett år..? Va kan man göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du hyr en del av en stor lokal och att ni har avtalat om att hyrestiden ska vara tre år och uppsägningstiden ett år. Regler om lokalhyra finns i hyreslagen, 12 kap jordabalken (här).

Uppsägningen

Uppsägningen från hyresvärden måste vara skriftlig för att vara giltig om du hyrt lokalen i mer än tre månader, 12 kap 8 § JB (här). Uppsägningen måste även innehålla anledningen till att avtalet sägs upp samt information om att hyresgästen har två månader på sig att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling om man vill kunna få ersättning, 12 kap 58 JB (här). Om hyresvärdet inte gjort detta är uppsägningen ogiltig.

Uppsägningstid

När hyresvärden vill säga upp ett hyresavtal som gäller på bestämd tid, ska hyresvärden meddela hyresgästen 9 månader i förtid om hyrestiden är längre än 9 månader, se 12 kap 4 § JB (här). Hyresvärden och hyresgästen kan dock avtala om längre uppsägningstid. Eftersom det verkar som att ni har avtalat om en uppsägningstid på 1 år gäller detta istället för lagen.

Besittningsskydd

En lokalhyresgäst har inget direkt besittningsskydd och därför ingen rätt till förlängning av hyresavtalet. Lokalhyresgäster har istället ett indirekt besittningsskydd om man hyrt lokalen i mer än 9 månader, vilket betyder att hyresgästen har rätt till ersättning för den förlust denne lider genom att besittningsskyddet bryts och denne blir tvungen att flytta. Det framgår inte av din fråga hur länge du har hyrt lokalen, men om du har hyrt mer än nio månader kan du alltså ha rätt till skadestånd. Från det att du fick uppsägningen skriftligt, har du två månader på dig att meddela hyresnämnden för att kunna kräva skadestånd.

Mitt råd till dig är därför att kontakta hyresnämnden för att hänskjuta tvisten och kunna få ett eventuellt skadestånd om hyresförhållandet varat i mer än nio månader.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81795)