​Uppsägningstid när man är över 67 år

FRÅGA
Har arbetat på samma företag i elva år har fyllt 69 år född xxxxxx vill nu upphöra min anställning hur lång uppsägningstid har jag. När jag fyllt 65 drog man in min tjänstepension som man ansågs sig rätt till fast jag fortsatte mitt arbete med exakt samma arbetsuppgifter och samma arbetstid .Fråga kan jag avsluta min anställning utan uppsägningstid ?
SVAR


Jag har anonymiserat frågan genom att ta bort födelsedatum.

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lag om anställningsskydd (LAS) gäller som utgångspunkt en månads uppsägningstid. Svaret på din fråga beror dock på vad som framgår av ditt anställningsavtal och/eller om det finns ett kollektivavtal att rätta sig efter.

Anställningsformen spelar roll

Det framgår inte av din fråga vilken typ av anställning du har. Olika regler kan gälla beroende på om du har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning. Eftersom det inte framgår vilken typ av anställning du har kommer jag utgå från det som brukar vara vanligast, och det är tillsvidareanställning.

Anställningsavtalet gäller i första hand

Uppsägningstiden kan framgå direkt av ditt anställningsavtal. Uppsägningstiden som anges där gäller i första hand såvida den inte ger dig som arbetstagare en sämre ställning än den som stadgas i lag om anställningsskydd (2 §). Med sämre ställning avses i det här fallet mindre uppsägningstid än den som framgår av lagen.

Kollektivavtal gäller före lag om anställningsskydd

Lag om anställningsskydd kan i många delar avtalas bort genom kollektivavtal (2 §). Om det finns ett kollektivavtal gäller alltså reglerna som framgår av detta framför lagens bestämmelser.

Enligt lag gäller minst en månads uppsägningstid

Eftersom du är 69 år har du uppnått den nu gällande pensionsåldern på 67 år (32a §). Enligt lag om anställningsskydd har du därför endast en månads uppsägningstid (11 § jämte 33 §). Reglerna i lagen gäller alltså om det saknas kollektivavtal eller förmånligare bestämmelser i ditt anställningsavtal.

Mina förslag/råd

1. Prata med din arbetsgivare! Om du inte redan gjort det kan det vara värt att fråga din chef om det är möjligt för dig att gå direkt. Det är inte säkert att arbetsgivaren har behov av att ha kvar dig som anställd under hela uppsägningstiden, och då kanske ni kan komma överens om något som passar er båda. Om ni kommer överens om att du ska gå direkt utan uppsägningstid har du ju dock såklart inte rätt till lön för arbete under uppsägningstiden som du annars hade fått (jämför 12 §).

2. Ta kontakt med facket! Om det finns ett kollektivavtal att rätta sig efter i ditt fall kan du kontakta det aktuella facket och ställa din fråga till dem. Kollektivavtalet gäller ju som sagt före bestämmelserna i lag om anställningsskydd.

3. Slutligen får du gärna vända dig till våra jurister här på Lawline om du har några ytterligare frågor.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97676)