Uppsägningstid när inget annat än hyra överenskommits

2020-08-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag bor i en lägenhet som jag ska flytta ifrån.Inget avtal eller kontrakt har skrivits och inget muntligt avtal är heller uppgjort utom för hyran.Har min nuvarande hyresvärd rätt att hänvisa till uppsägningstid om jag vill flytta ut direkt och inte betala mer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid bostadshyra gäller både skriftligt som muntligt kontrakt. Det finns alltså inget skriftligt formkrav för hyresavtal (12 kap. 2 § Jordabalken). I och med att ni reglerat hyran muntligt finns här någon sorts muntligt kontrakt er emellan, även om inte uppsägningstid har reglerats.

Har ingen bestämd längd på boendet reglerats anses hyran ske på obestämd tid (12 kap. 3 § Jordabalken). Angående uppsägningstid för hyra på obestämd tid regleras detta i 12 kap. 4 § Jordabalken. Enligt bestämmelsen ska hyresavtal som ingås på obestämd tid sägas upp vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte uppsägningstid har avtalats.

Det kan alltså vara så att din hyresvärd hänvisar till att uppsägningstid i tre månader ska gälla. Det kan självklart också vara så att ni kommer överens om att annan uppsägningstid ska gälla.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1745)
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?

Alla besvarade frågor (84351)