Uppsägningstid med muntligt anställningsavtal?

FRÅGA
Jobbar som timanställd på en resturang där jag jobbat i 1,5 år. Efter bråk med chefen där hen inte tillät mig gå hem när jag var sjuk blev jag tillsagd att jag kunde stämpla ut och inte komma tillbaka (muntligt). Efter detta fick jag meddelande att jag ska jobba de pass jag är schemalagd och får efter det sluta. Kan jag vägra jobba dessa eller har jag uppsägningstid även om jag inte har skrivit på kontrakt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

Oavsett om man har skriftligt avtal eller inte så gäller en uppsägningstid på minst en månad (LAS 11§). Denna minimitid gäller i ditt fall eftersom du inte jobbat där i mer än två år. Dock har du rätt till skälig ledighet för att söka nytt arbete, t.ex för besök till arbetsförmedlingen (LAS 14§ 2st).

Jag vill även uppmärksamma dig på att det eventuellt kan ses som ett avskedande eftersom din chef sade att du inte ska komma tillbaka vilket kan tolkas som att din anställning avslutas omedelbart. Isåfall har du med högsta sannolikhet avskedats utan saklig grund och på fel sätt då avskedanden ska vara skriftliga (LAS 18-20§§). Detta ger dig rätt till skadestånd (LAS 38§). Min rekommendation är att du tar kontakt med ditt fackförbund eller det fackförbund som har kollektivavtal med din arbetsgivare för att diskutera saken, de kommer kunna ge dig mer personlig rådgivning.

Jag hoppas detta har svarat på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96515)