Uppsägningstid med muntligt anställningsavtal?

Jobbar som timanställd på en resturang där jag jobbat i 1,5 år. Efter bråk med chefen där hen inte tillät mig gå hem när jag var sjuk blev jag tillsagd att jag kunde stämpla ut och inte komma tillbaka (muntligt). Efter detta fick jag meddelande att jag ska jobba de pass jag är schemalagd och får efter det sluta. Kan jag vägra jobba dessa eller har jag uppsägningstid även om jag inte har skrivit på kontrakt ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

Oavsett om man har skriftligt avtal eller inte så gäller en uppsägningstid på minst en månad (LAS 11§). Denna minimitid gäller i ditt fall eftersom du inte jobbat där i mer än två år. Dock har du rätt till skälig ledighet för att söka nytt arbete, t.ex för besök till arbetsförmedlingen (LAS 14§ 2st).

Jag vill även uppmärksamma dig på att det eventuellt kan ses som ett avskedande eftersom din chef sade att du inte ska komma tillbaka vilket kan tolkas som att din anställning avslutas omedelbart. Isåfall har du med högsta sannolikhet avskedats utan saklig grund och på fel sätt då avskedanden ska vara skriftliga (LAS 18-20§§). Detta ger dig rätt till skadestånd (LAS 38§). Min rekommendation är att du tar kontakt med ditt fackförbund eller det fackförbund som har kollektivavtal med din arbetsgivare för att diskutera saken, de kommer kunna ge dig mer personlig rådgivning.

Jag hoppas detta har svarat på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000