Uppsägningstid, lönesänkning och LAS tillämplighet vid muntligt anställningsavtal

Hej, Jag jobbar som pt på ett gym, dvs behovsanställd, och vill nu säga upp mig. Jag har inget skriftligt avtal men ett muntligt avtal om lön och mina arbetsuppgifter, men inget om uppsägningstid. Gymmet har inget kollektivavtal och jag är inte med i facket. Men min fråga är - gäller LAS en månadsuppsägningstid eller kan han tvinga mig gå på dagen, och eftersom inget avtal är skrivet - kan han vägra betala ut min lön? Jag försökte säga upp mig häromdagen men fick en rejäl utskällning och fick inte säga upp mig - utan han började hota med att sänka min lön - får han sänka min lön utan mitt medhåll och får han tvinga mig kvar på arbetsplatsen?

Lawline svarar


Hej och tack för din fråga! 

Lagen om anställningsskydd (LAS) omfattar nästintill samtliga anställningsförhållanden och det finns inget krav att anställningsavtalet ska vara skriftligt för att lagen ska bli tillämplig. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att lämna skriftlig information om anställningsförhållandet till arbetstagaren senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta om anställningstiden inte är kortare än tre veckor, 6 c §. Anställningsformen ”behovsanställd” finns inte LAS. Det innebär att ditt anställningsavtal är tills vidare eller tidsbegränsat, 4-5 §§. Utgångspunkten i LAS är att anställningsavtalet gäller tills vidare om parterna inte avtalat att anställningen är tidsbegränsad. LAS omfattar även arbetstagare och arbetsgivare som inte är fackligt anslutna.

För både arbetstagare och arbetsgivare gäller en minsta uppsägningstid av en månad, 11 §. Om arbetstagaren arbetat under en längre tid kan denne ha rätt till en längre uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör vanligtvis vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, 4 §. 

En grundläggande princip i anställningsförhållandet är att arbetstagaren ska utföra sitt arbete och att arbetsgivaren ska betala ut lön. Arbetsgivaren kan inte vägra att betala ut lön för utfört arbete. En annan sak är att ett muntligt anställningsavtal kan skapa bevissvårigheter om arbetsgivaren inte betalar ut din lön och du väljer att driva tvisten vidare.

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000