Uppsägningstid, LAS vs anställningsavtal

FRÅGA
Jag är anställd sedan 2011 i en blomsteraffär utan kollektivavtal. I anst.avtalet står det att de tillämpar kollektivavtal. Det står specificerat 1 månads uppsägningstid.. Nu har jag sagt upp mig själv enl muntlig ök med chefen första veckan i juli 2015 - med muntlig ök om att min 1 månad uppsägning löper ut under min semester månadsskiftet juli/aug 2015. Nu kommer min chef o säger att jag enl LAS egnt ska ha 3 mån uppsägning pga hur länge jag har jobbat men att vi kan kma överens om att jag stannar augusti ut. Jag har bett att få detta på papper nu, vi ska skriva vid veckoslutet. Men jag undrar vad jag egnt enl LAS har för rättigheter/skyldigheter då jag sagt upp mig själv? Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Lagen om anställningsskydd(LAS) är en semidispositiv lag vilket innebär att man kan avtala bort vissa delar genom anställningsavtal eller kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är dock så att man inte kan försämra en arbetstagares villkor från arbetsgivarens sida så att arbetstagaren hamnar i en sämre ställning än vad hen hade gjort enligt LAS. Då blir det anställningsavtalet ogiltigt. Detta beror på att LAS är tvingande till förmån för arbetstagaren. (2§ LAS)

Hade din arbetsgivare sagt upp dig hade du kunnat kräva ut mer än 1 månad om du velat det för att du jobbat där sedan 2011, alltså mer än fyra år. I detta fall hade din uppsägningstid om en månad i ditt avtal blivit till din nackdel i jämförelse med LAS och du hade trots ditt anställningsavtal därför kunnat begära upp till tre månader uppsägningstid. (11§ LAS)

Reglerna i 11§ innebär att du har rätt till mer än 1 månads uppsägningstid oavsett vad ditt avtal säger, men det innebär inte att din arbetstagare kan begära att du skall stanna längre än 1 månad när du säger upp dig. Din arbetsgivare har antagligen missuppfattat 11§ i LAS, men du behöver inte stanna längre än en månad på din arbetsplats efter att du sagt upp dig.

Jag hoppas detta varit till hjälp!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1618)
2020-10-26 Vad gäller för turordning i internationella bolag och vid olika driftställen?
2020-10-26 Har en provanställd rätt till uppsägningslön?
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?

Alla besvarade frågor (85411)