Uppsägningstid innan påbörjad tjänst

FRÅGA
Jag har skrivit på anställningsavtal för en tillsvidareanställning som börjar 13e juni. Nu har jag fått erbjudande om en annan tjänst som jag hellre vill ha. Gäller uppsägningstiden from den dagen jag säger upp avtalet eller gäller den från 13e juni?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan säga upp anställningsavtalet trots att du ännu inte påbörjat tjänsten. Uppsägningstiden börjar löpa den dag du meddelar arbetsgivaren om din uppsägning.

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82646)