Uppsägningstid från 67 års ålder

FRÅGA
hej Jobbar på friskola och har fast anställning sedan många år. Jag är 65 år och vill veta om jag trots min ålder fortfarande har 3 månader uppsägning eller om det ändras efter fyllda 65 år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om anställningsskydd (LAS).

Din uppsägningstid är
– tre månader, om din sammanlagda anställningstid är minst fyra år men kortare än sex år,
– fyra månader, om din sammanlagda anställningstid är minst sex år men kortare än åtta år,
– fem månader, om din sammanlagda anställningstid är minst åtta år men kortare än tio år, och
– sex månader, om din sammanlagda anställningstid är minst tio år (11 § LAS).

Har en annan anställningstid överenskommits i kollektivavtal gäller denna uppsägningstid (2 § 4 st LAS).

När du fyller 67 år förkortas din uppsägningstid till en månad, om inte annat överenskommits i kollektivavtal (33 § 3 st LAS. Jfr 2 § 4 st LAS). 1 januari 2020 höjs åldern för den förkortade uppsägningstiden till 68 år, och 1 januari 2023 igen till 69 år (33 b § LAS, i lydelserna som ännu inte trätt ikraft men som träder ikraft 2020-01-01 respektive 2023-01-01). Din uppsägningstid är således en månad från att du fyller 68 år, om inte annat står i ett eventuellt kollektivavtal.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1380)
2019-12-01 Är sjukdom en saklig grund för uppsägning?
2019-12-01 Vilka krav gäller för avskedande med omedelbar verkan?
2019-11-30 Behövs grund för uppsägning vid provanställning?
2019-11-29 Arbetsplatsen byter ägare, vad händer med mitt jobb?

Alla besvarade frågor (75300)