Uppsägningstid från 67 års ålder

FRÅGA
hej Jobbar på friskola och har fast anställning sedan många år. Jag är 65 år och vill veta om jag trots min ålder fortfarande har 3 månader uppsägning eller om det ändras efter fyllda 65 år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om anställningsskydd (LAS).

Din uppsägningstid är
– tre månader, om din sammanlagda anställningstid är minst fyra år men kortare än sex år,
– fyra månader, om din sammanlagda anställningstid är minst sex år men kortare än åtta år,
– fem månader, om din sammanlagda anställningstid är minst åtta år men kortare än tio år, och
– sex månader, om din sammanlagda anställningstid är minst tio år (11 § LAS).

Har en annan anställningstid överenskommits i kollektivavtal gäller denna uppsägningstid (2 § 4 st LAS).

När du fyller 67 år förkortas din uppsägningstid till en månad, om inte annat överenskommits i kollektivavtal (33 § 3 st LAS. Jfr 2 § 4 st LAS). 1 januari 2020 höjs åldern för den förkortade uppsägningstiden till 68 år, och 1 januari 2023 igen till 69 år (33 b § LAS, i lydelserna som ännu inte trätt ikraft men som träder ikraft 2020-01-01 respektive 2023-01-01). Din uppsägningstid är således en månad från att du fyller 68 år, om inte annat står i ett eventuellt kollektivavtal.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
ABHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-19 09:52
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1322)
2019-08-18 Kan man säga upp en arbetstagare på grund av sen ankomst?
2019-08-17 Hur lång uppsägningstid har jag som är säsongsanställd?
2019-08-13 Hur lång är min uppsägningstid?
2019-08-08 Turordningsregler eller omplacering?

Alla besvarade frågor (72169)