Uppsägningstid för provanställning?

FRÅGA
Hej! Jag har skrivit under ett kontrakt för provanställning i 6 månader för ett företag och har arbetat där i cirka 2 månader nu. Företaget har inget kollektiv. I kontraktet jag skrev under står det tydligt provanställning samt ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Jag har blivit erbjuden ett annat jobb och undrar om jag per kontrakt måste stanna i 3 månader eftersom jag skrivit under det eller om jag kan sluta tidigare än så eftersom det inte är en tillsvidareanställning.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för provanställningar finner du i Lag om anställningsskydd (LAS).

Provanställningens övergång till tillsvidareanställning

Efter provanställningens slut övergår anställningen till en så kallad tillsvidareanställning, om den inte avbryts innan dess. Både arbetsgivare och arbetstagare har en rätt att avbryta en provanställning i förtid, utan att ange något skäl. Ett avbrytande kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om någon av er inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Detta framgår i 6§ LAS.

Provanställningar saknar uppsägningstid

I samma lagbestämmelse – 6§ LAS – framgår att provanställningar saknar uppsägningstid. Detta framgår inte uttryckligen, istället framgår det genom frånvaron av en tydlig uppsägningstid i lagen. Detta innebär att om anställningen avbryts innan provanställningens utgång upphör den omedelbart den dag avbrytandet görs. Anställningsavtal som jämfört med reglerna i LAS är sämre för arbetstagaren är ogiltiga i den delen, vilket innebär att en avtalad uppsägningstid som utgångspunkt är ogiltigt, se 2§ andra stycket LAS.

Avvikelser i kollektivavtal gäller före lag

Avvikelser från reglerna om provanställning får göras i kollektivavtal, se 2§ tredje stycket LAS. Om det finns regler i ett kollektivavtal som avviker från 6§ LAS, ska reglerna i kollektivavtalet gälla före. Detta innebär att arbetsgivaren har möjlighet att avtala om uppsägningstid genom kollektivavtal, och finns ett kollektivavtal med sådant innehåll gäller den uppsägningstid som där anges även fast det är fråga om en provanställning.

Sammanfattningsvis, om kollektivavtal inte finns eller om det saknas regler om uppsägningstid vid provanställning i kollektivavtalet, är det reglerna i LAS som gäller och där behöver du inte iaktta någon uppsägningstid för en provanställning. En eventuell klausul i anställningsavtalet om en uppsägningstid bör därför vara ogiltig, enligt 2§ andra stycket LAS.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69284)