Uppsägningstid för provanställning

FRÅGA
Hej,Nyligen fått besked om att min provanställning inte kommer övergå i en tillsvidareanställning utan avslutas i förtid. I mitt anställningskontrakt står att man har en ömsesidig underrättelsetid om en månad.När jag kontaktade en annan arbetsgivare blev jag direkt erbjuden fast tjänst med högre lön. Min nya arbetsgivare vill helst att jag börjar så snart som möjligt. Är jag ändå tvungen att vara kvar en månad hos min nuvarande arbetsgivare som betett sig mycket illa och ojuste mot mig eller har jag rätt att i princip sluta direkt?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller vid provanställning finner du i Lag om anställningsskydd (LAS).

Efter provanställningens slut övergår anställningen till en tillsvidareanställning, om den inte avbryts dessförinnan. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör, och inget skäl till varför man vill avbryta behöver då anges. Ett avbrytande kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Detta framgår av 6§ LAS.

Enligt LAS saknar en provanställning uppsägningstid vilket innebär att om den avbryts innan provanställningens utgång, upphör anställningen omedelbart. Däremot har arbetsgivaren möjlighet att avtala om uppsägningstid för provanställningar genom kollektivavtal. Om det finns ett kollektivavtal med sådant innehåll och arbetstagaren omfattas av detta kollektivavtal, gäller den uppsägningstid som där anges även fast det är fråga om en provanställning.

Eftersom du fått besked om att din provanställning inte kommer övergå till en tillsvidareanställning, kommer din anställning ta slut vid provanställningens utgång utan att du behöver göra något särskilt. Vill du däremot hellre sluta arbeta redan innan anställningens slut, kan du meddela arbetsgivaren detta redan nu och i sådana fall har du rätt att sluta direkt från det att du lämnar beskedet. Du kan alltså i princip gå från jobbet samma dag som du lämnat besked, men självklart uppskattas en viss framförhållning. Viktigt att notera är att, om det finns en avtalad uppsägningstid i ett kollektivavtal och du omfattas av detta avtal, gäller den uppsägningstiden. Jag utgår här från att du med underrättelsetid inte avser uppsägningstid, men rekommenderar dig ändå att se över eventuellt tillämpligt kollektivavtal.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Du är välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1918)
2022-01-18 Omplacering vid sjukskrivning
2022-01-16 Kan jag påskynda min uppsägningstid om arbetsgivaren inte vill det?
2022-01-05 Hur regleras uppsägningstid av anställd när det finns ett anställningsavtal?
2022-01-03 Avskedande vid stöld på arbetsplatsen

Alla besvarade frågor (98495)