Uppsägningstid för provanställning

Har tagit anställning på ett företag där de själva förhandlat in en klausul i kontraktet som säger att jag har tre månaders uppsägningstid under min anställning och undrar nu om detta är korrekt? Jag har valt att ta en provanställning på 6 månader, även då jag blev erbjuden tv från dag ett, detta för att ha möjligheten att avsluta med kort varsel om jag inte skulle trivas med arbetet. Vad är nu korrekt i detta? Betyder det att jag under min provanställning också omfattas av tre månaders uppsägningstid eller kan jag hänvisa till de två veckorna som gäller annars? Förtaget är för övrigt anslutet till kollektivavtal via Almega.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler enligt LAS
Regler om vad som gäller för provanställning hittar du i Lag om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS 6§ får arbetsgivaren anställa en person på prov i högst sex månader. En sådan provanställning får avbrytas av både arbetsgivare och arbetstagare när som helst under provanställningen, och inget skäl till varför man vill avbryta behöver anges. Om arbetsgivare eller arbetstagare inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning, måste anställningen däremot avbrytas senast vid prövotidens utgång. Enligt LAS saknar en provanställning uppsägningstid, vilket innebär att om den avbryts antingen innan eller senast vid prövotidens utgång, kommer anställningen upphöra omedelbart. En arbetstagare har då varken rätt att få lön eller arbeta under den eventuella tid som återstår av provanställningen. Det finns dock en regel i LAS 31§ som säger att arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren om att hen avser att anställningen ska avbrytas utan att övergå till en tillsvidareanställning. Detta ska arbetsgivaren göra minst två veckor innan hen avser att lämna beskedet. Om arbetsgivaren inte gör detta, kan arbetstagaren åtminstone ha rätt till lön för motsvarande tid. Däremot är arbetsgivarens brott mot denna regel inte tillräckligt för att arbetstagaren ska få rätt till en tillsvidareanställning.

Regler enligt kollektivavtal
Enligt LAS 2§ 3st är LAS 6§ semidispositiv, vilket betyder att avvikelser från 6§ får göras i kollektivavtal. Om det finns regler i ett kollektivavtal som avviker från LAS 6§, ska reglerna i kollektivavtalet gälla före. Detta innebär att reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte och beroende på vilket kollektivavtal det är. Det är därför viktigt att se efter vilket kollektivavtal din anställning omfattas av. Detta gör du genom att utgå från den bransch och den verksamhet du arbetar inom. Det ska också framgå av ditt anställningsavtal vilket kollektivavtal som gäller för din anställning.

I kollektivavtal är det vanligt med en uppsägningstid om en månad för en provanställning, men eftersom att reglerna kan se olika ut från kollektivavtal till kollektivavtal, råder jag dig att se efter i det som gäller för din anställning.

Sammanfattningsvis, om kollektivavtal inte finns, är det reglerna i LAS som gäller och där behöver arbetstagaren inte iaktta någon uppsägningstid för en provanställning. En eventuell klausul i anställningsavtalet om en uppsägningstid på tre månader bör därför vara ogiltig, se LAS 2§ 2st. Om det däremot finns ett kollektivavtal och regler som avviker från LAS 6§, ska det som sägs i kollektivavtalet om uppsägningstid gälla.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Du är välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000