Uppsägningstid för provanställning

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga som så många andra angående provanställningar och avslut på dessa, men jag har ändå inte riktigt kunnat hitta något svar.Jag går under Motorbranschens Arbetsgivareförbund och kollektivavtalet Transport.Nu har jag ca. 4 veckor kvar av min provanställning hos min nuvarande arbetsgivare men på fredag ska jag på arbetsintervju för ett annat företag.I anställningsavtalet står det som följer:"Uppsägningstider vid uppsägning från arbetstagarens sida:Vid provanställning gäller särskilda underrättelseregler enligt lag och kollektivavtal" - Så det säger ju inte mycket alls.Det jag har hittat är det här: http://www.transport.se/Medlemskapet/fragor-och-svar/FAQ-uppsagningar/Där det står att det är 14 dagar under provanställning.Är det det som gäller då? Eller gäller LAS där jag kan gå på dagen?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om inget annat avtalats kan både arbetsgivaren och arbetstagaren avsluta en provanställning i förtid (6 § 3 st. lagen om anställningsskydd). Detta betyder att en arbetstagare kan avsluta sin provanställning omedelbart. En arbetsgivare måste däremot underrätta arbetstagaren två veckor i förväg innan anställningen upphör (31 § 1 st.). Dock så kan en uppsägningstid för provanställning avtalas.

I normalfallet är det så att ett anställningsavtal inte får innehålla bestämmelser som inskränker eller upphäver arbetstagarens rättigheter enligt anställningsskyddslagen (2 § 2 st.). Enligt förarbetena till lagen anses det inte som en inskränkning eller ett upphävande om arbetsgivaren avtalar med en enskild arbetstagare om en längre uppsägningstid. Om det i ditt kollektivavtal står att uppsägningstiden är två veckor, är det det som gäller.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81763)