Uppsägningstid för provanställning

Hej, jag blev anställd som platschef på ett callcentre och i mitt kontrakt står att jag och arbetsgivaren har ömsesidig uppsägningstid 6 månader, med start min första arbetsdag. Detta är ju inte enligt med LAS. Samtidigt står i en annan paragraf att jag erbjuds 6 månaders provanställning. Det framgår inte specifikt vad som gäller under provanställningen. (Vi har inte kollektivavtal ännul med företaget.) idag meddelade ledningen att min provanställning tyvärr kommer avslutas pga nedskärningar, företaget går dåligt ekonomiskt. Jag har trott att företaget måste ge mig 6 månaders uppsägning då inget annat framgår i mitt anställningsavtal, men de verkar anse endast 2 veckor. Vad gäller i mitt fall då de själva skrivit 6 månader och inte angivit vad som gäller under provanställning? Det står även att alla tvister gällande avtal endast kan lösas inom ett skiljeförfarande med skiljemän, där jag riskerar stå för kostnaderna utan möjlighet att överklaga. Vad bör jag göra? Jag påpekade detta i mitt kontrakt till min chef idag då jag fick uppsägelsen, vi ska återkomma senare i veckan, jag har inte fått något skriftligt än.

Lawline svarar

Hejsan,

Först och främst beklagar jag situationen du hamnat i. Det är en lurig sådan. Å ena sidan menar arbetsgivaren att du sitter på en provanställning, som således med stöd av 6 § LAS kan bringas att upphöra omedelbart. Ni har emellertid avtalat om 6 månaders uppsägningstid vilket gör att det mellan dig och arbetsgivaren råder delade meningar om vad som gäller. 

Huvudregeln inom svensk arbetsrätt är att anställningsavtal träffas tills vidare (fast anställning), se 4 § LAS. Avvikelser från denna huvudregel får dock göras, bland annat för som i ditt fall - provanställningar, se 6 § LAS. Det står parterna (du och din arbetsgivare) fritt att träffa överenskommelser som - i detta fall - är bättre än lagens regler, se 2 § LAS. Överenskommelser som således innebär längre uppsägningstid är därför bindande för arbetsgivaren. 

Slutligen ska skiljeklausulen kommenteras närmare. En skiljeklausul innebär - precis som du säger - att en eventuell framtida tvist mellan dig och din arbetsgivare kommer att avgöras i en skiljedomstol istället för i allmän domstol. Från arbetsgivarens sida är dessa klausuler ofta intressanta. Den ekonomiska risk som arbetstagaren tar genom att inleda ett skiljeförfarande är väldigt stor, något som avskräcker de flesta från att prova. En skiljeklausul kan dock i vissa fall angripas med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler, i synnerhet 36 § Avtalslagen. Domstolen kan med hjälp av 36 § avtalslagen finna klausulen oskälig vilket således möjliggör en tvist i allmän domstol. Praxis är dock mycket spretig under vilka förhållanden ifrågavarande klausuler gäller mot arbetstagaren eller inte. 

Mot bakgrund av anställningsavtalets motstridiga uppgifter och en högst tveksam skiljeklausul är min sammantagna bedömning att du snarast bör kontakta en yrkesverksam jurist på arbetsrättsområdet. LAS innehåller många tidsfrister (korta sådana) vilket ställer krav på snabbt agerande från - i detta fall - din sida.

Stort lycka till!

Vänligen,


Dag EresundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000