Uppsägningstid för provanställd

Hej! Jag har sett olika svar från er på denna fråga tidigare så jag ställer den igen för att dubbelkolla!

Jag har en provanställning på 6 månader på ett företag, jag har jobbat i 1,5 månad men känner nu att den roll som de beskrev vid min anställning inte är den samma som jag har idag. I vårt anställningskontrakt står det att vi har en ömsesidig uppsägning om 14 dagar, men det finns på arbetsplatsen inget kollektivavtal.

Som jag har förstått det säger LAS att under provanställning så har en arbetstagare ingen uppsägningstid och att avtal som inskränker den rättigheten inte skall vara giltig - är det så? Och har jag rätt att gå på dagen även om mitt avtal säger 14 dagar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Provanställningar regleras i 6 § Lag om anställningsskydd (LAS).

Utifrån 6 § LAS kan utläsas att en provanställning kan sägas upp i förtid av såväl arbetsgivare som arbetstagare. Någon uppsägningstid för provanställningar finns däremot inte reglerat. Om det i ett anställningsavtal ändå har avtalats om en uppsägningstid för provanställningen är detta inte bindande för arbetstagaren. Detta eftersom att anställningsavtal är ogiltiga i den mån som de inskränker arbetstagares rättigheter enligt LAS (se 2 § andra stycket LAS). Att avtala om en uppsägningstid för de fall en arbetstagare avser att avbryta en provanställning anses vara en sådan inskränkning vilket gör att avtalet blir ogiltigt i den delen. Genom kollektivavtal finns dock en möjlighet att avtala om uppsägningstid som gäller även för arbetstagare med provanställning (se 2 § tredje och sjätte styckena LAS) . Om det genom kollektivavtal framgår en uppsägningstid för provanställda är detta giltigt och ska efterföljas. Eftersom du anger att det inte finns något kollektivavtal i ditt fall så kan vi konstatera att du inte är bunden av den uppsägningstiden som anges i det enskilda anställningsavtalet. Du har därmed rätt att säga upp dig utan att iaktta någon uppsägningstid trots att en uppsägningstid på 14 dagar framgår av ditt anställningsavtal.

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000