Uppsägningstid vid intermittent anställning

FRÅGA
Hej! På mitt anställningsavtal står det intermittent anställning. Men inget om något uppsägningstid. Hur lång uppsägningstid har jag om jag får ett annat arbete på en annan firma?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Intermittent anställning är en form av behovsanställning som oftast går ut på att arbetsgivaren kontaktar den anställde vid behov alternativt att den anställde själv bokar in sina pass och förutsättningen är att denne alltid har rätt att tacka nej till ett arbetstillfälle. Det här innebär att varje arbetstillfälle ses som en anställning vilket betyder att en intermittentanställd inte har någon uppsägningstid. Ett undantag till detta finns och det är om du har schemalagt arbete längre fram och då har du enligt 11 § lagen om anställningsskydd (här) en månads uppsägningstid. Kolla för säkerhetsskull om det finns något kollektivavtal som innehåller andra regler.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1642)
2020-12-01 När kompetens kan åsidosätta turordningsreglerna i LAS
2020-12-01 Kan man bli avskedad på grund av samarbetssvårigheter?
2020-11-30 Omplacering på grund av arbetsbrist
2020-11-30 Gäller min uppsägning om arbetsgivaren hade för avsikt att avskeda mig?

Alla besvarade frågor (86839)