Uppsägningstid för hyreslägenhet, samt fråga om hyresvärden får gå in i lägenheten

2020-09-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Har min hyresvärd rätt till att ändra uppsägningsmånaderna efter jag sagt upp de? Har han rätt till att besöka mitt arbete? Får han gå in i huset när jag inte är där eller vet om de? Han stal även kamerorna till ett alarm från sector alarm och vägrar höra av sig vad ska jag göra??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom hyresgästens rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid, samt utreda om hyresvärden får gå in i sin hyresgästs bostad. Därefter kommer jag att kort försöka besvara om hyresvärden får söka upp dig på ditt arbete, samt vad du bör göra angående de stulna kamerorna. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Hyresgästens rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid.

En hyresgäst som hyr en bostadslägenhet har alltid rätt att säga upp hyresavtalet, och då upphör hyresavtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen. Detta framgår av 12 kap 5 § 1 st Jordabalken (här). Det innebär att om hyresgästen säger upp hyresavtalet den 7:e augusti kan det tidigast upphöra att gälla den 30:e november. Uppsägningstiden är tre månader för hyresgästen oavsett vilken hyrestid eller uppsägningstid som har avtalats.

Därför har hyresvärden inte rätt att ändra uppsägningsmånaderna, om du har sagt upp hyresavtalet har du som hyresgäst rätt till tre månaders uppsägningstid.

Får hyresvärden gå in i hyresgästens bostad?

För att få komma in i din lägenhet behöver hyresvärden som utgångspunkt ditt tillstånd.

Hyresvärden har i vissa situationer rätt att gå in utan ditt medgivande för att utöva nödvändig tillsyn över lägenheten. Vid akuta skador såsom vattenläckor och liknande ska hyresvärden få tillgång till lägenheten omedelbart, se 12 kap 26 § 1 st Jordabalken (här). Hyresvärden har även rätt att gå in i lägenheten utan att meddela hyresgästen om hyresvärden har laglig rätt att komma in i lägenheten med hjälp av Kronofogdemyndigheten.

Är det ett mindre brådskande ärende, t.ex. i form av sotning av fläkt liknande, kan hyresgästen få viss tid på sig innan hyresvärden ges tillträde till lägenheten. Då ska hyresvärden sagt till minst en månad i förväg om detta, se 12 kap 26 § 2 st Jordabalken (här).

Om hyresvärden går in i din lägenhet utan att du gett ditt medgivande, alternativt utan att du vet om det, i andra situationer än vad som framgår av lagen, är detta inte tillåtet.

Får hyresvärden söka upp dig på ditt arbete?

Det framgår inte vad hyresvärden gör när han besöker ditt arbete, och om han har något ärende till dig när han söker upp dig eller inte. Det skulle möjligen kunna vara ofredande, se 4 kap 7 § Brottsbalken (här), om han gör det för att störa dig.

Stölden av kamerorna till larmet

Det framgår inte vem som är ägare till kamerorna och tillhörande larm. Om du är ägaren och har blivit bestulen rekommenderar jag att du anmäler stölden av kamerorna till polisen.

Vad du kan göra nu

Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid, det är alltså fel av hyresvärden att ändra uppsägningstiden. Om hyresvärden går in i lägenheten i andra fall än vad som anges i lagen är detta inte tillåtet, och kan vara brottsligt. Jag rekommenderar därför att du kontaktar Hyresgästföreningen och Polisen angående detta.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1887)
2021-02-27 Får hyresvärd låsa utrymme?
2021-02-27 Gäller 12:25 JB i ökad utsträckning om grannen är känslig?
2021-02-26 Är hyresgästen skyldig att betala för reparationer?
2021-02-24 Vem ersätter en om ens lägenhet skadas under hyrestiden och skadan inte beror på en själv?

Alla besvarade frågor (89616)