Uppsägningstid för hyresavtal på bestämd tid?

2020-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Går det att som hyresgäst säga upp ett tidsbestämt förstahandskontrakt (1 år) i förtid även om det inte står så uttryckligen i hyresavtalet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande hyresavtal regleras i 12 kap. Jordabalken (JB).

Vad gäller för hyrestid och uppsägning?

Hyresavtal som ingås på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Om hyresavtalet däremot varar längre än 9 månader i följd ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla, 12 kap. 3 § JB. Om ett hyresavtal som ingåtts på bestämd tid sägas upp och någon uppsägningstid inte är avtalad, gäller följande uppsägningstider för bostadsrätter, 12 kap. 4 § andra stycket JB:

1.en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,
2.en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,
3.tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet.

Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, 12 kap. 5 § JB. I detta fall innebär det att, för att ditt hyresavtal ska upphöra att gälla bör uppsägning ske tre månader i förväg för att avtalet ska upphöra att gälla, eftersom ert hyresavtal löper på bestämd tid (1 år).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1980)
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?
2021-06-12 Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?
2021-06-12 Lägenhet smutsig vid inflyttning - vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (93147)