Uppsägningstid för ett tidsbestämt andrahandskontrakt

2019-11-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi har ett andrahandskontrakt som löper ut 1/2 2020 med två månaders uppsägningstid från båda parterna. Hyresvärden vill sälja huset innan kontraktet löper ut och därmed kicka ut oss 1,5 månader innan kontraktet löper ut. Hyresvärden menade att huset efter försäljningen inte längre är deras och därför får bryta mot kontraktet. Har de rätt att kicka ut oss av den anledningen eller har vi rätt att bo kvar tills 1/2? Vad kan vi göra i detta läge och vad har vi rätt till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns främst i 12 kap. jordabalken (JB).

Det finns vissa oklarheter i din fråga som gör det svårt att ge ett tydligt svar. Eftersom du pratar om ett andrahandskontrakt och att din hyresvärd vill sälja bostaden uppfattar jag det som att det handlar om en bostadsrätt och att det är bostadsrättshavaren som har hyrt ut bostaden till dig och att det därför är ni som är avtalsparter. Ett alternativ hade kunnat vara att du har hyrt bostaden i andra hand av en person som innehar ett förstahandskontrakt i en hyresrätt, men så uppfattar jag det inte eftersom din fråga ställs med utgångspunkt i att hyresvärden vill sälja huset (och därför kan sälja huset). I ett andrahandskontrakt i en hyresrätt är det således förstahandskontraktsinnehavaren som är avtalspart.

Uppsägningstid

I 12 kap. 4 § JB återfinns bestämmelser om uppsägning av tidsbestämt hyresavtal. Uppsägningen ska ske senast tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet. Det är inte tillåtet att säga upp med kortare uppsägningstid.

Hyresvärden har således rätt att säga upp även före utgången av kontraktet men med beaktande av tre månader uppsägningstid. Ni borde därför ha rätt att stanna kvar i bostaden fram tills kontraktet går ut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1676)
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående
2020-07-04 Hur går jag tillväga för att få ersättning för skador orsakade av min hyresgäst?
2020-06-30 Hyresrätt och ägande av villa samtidigt
2020-06-30 Granne som spelar trummor på kvällarna

Alla besvarade frågor (81726)