Uppsägningstid för arbetstagare vid provanställning

Jag trivs inte på min arbetsplats och håller för närvarande på att söka nya jobb och är med i olika rekryteringsprocesser. Däremot har jag svårt att tyda vilken uppsägningstid jag har på min nuvarande arbetsplats.

Arbetsgivaren har inget kollektivavtal och jag har enbart arbetat där en månad och befinner mig alltså i en provanställning på 6 månader. Däremot står det i avtalet att vi har en ömsesidig uppsägningstid på 2 månader. Min fundering är om LAS står över dessa 2 månader eller om det är 2 månader för mig som gäller även om det är under provanställningen? Det står nämligen inte heller i avtalet om dessa 2 månader gäller enbart vid fast anställning, utan det står enbart "ömsesidig uppsägningstid om 2 månader".

Jag vill egentligen lämna omgående om jag finner nytt jobb men vet inte om det är lagligt möjligt för mig och jag vet inte vad jag skall säga till min framtida arbetsgivare om när jag kan börja då jag inte riktigt förstår när jag kan avsluta mitt nuvarande arbete...

Är jag enligt kontrakt skyldig att lämna efter 2 månader eller kan jag enligt LAS lämna efter 1?

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Arbetsgivare och arbetstagare får avbryta provanställning när de vill

Enligt 6 § LAS kan såväl arbetstagare som arbetsgivare avbryta en provanställning när de vill, utan att behöva iaktta någon uppsägningstid. Är det arbetsgivaren som vill avsluta anställningen ska han/hon dock underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg, enligt 31 § LAS. Något liknande krav finns inte på arbetstagaren. Hittar du ett nytt jobb medan du befinner dig i en provanställning behöver du alltså varken vänta 1 eller 2 månader, utan har rätt att gå på dagen.

LAS kan gälla framför ditt anställningsavtal

Enligt 2 § 2 stycket LAS är ett anställningsavtal som inskränker eller upphäver de rättigheter som arbetstagaren har enligt LAS ogiltigt i dessa delar. Ett avtalsvillkor om två månaders uppsägningstid för en arbetstagare som vill avsluta en provanställning är därmed ogiltigt. Undantaget hade varit om uppsägningstiden vid provanställning funnits reglerad i ett kollektivavtal som din arbetstagare var bunden av. Som jag förstår dig har din arbetsgivare inget kollektivavtal, och du kan därför falla tillbaka på LAS regler i den här frågan.

Sammanfattningsvis

Du får avsluta din provanställning när du vill utan att iaktta någon uppsägningstid.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000