Uppsägningstid för arbetstagare

FRÅGA
I mitt anställningsavtal står det : För uppsägning av anställningen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader.Innebär detta att jag som arbetstagare inte kan sluta förrän om 1 år?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Om denna avtalsklausul vore giltig så hade du behövt arbeta ett år efter att du sagt upp dig. Emellertid är denna klausul inte giltig enligt LAS (lagen om anställningsskydd).

Enligt 1 § andra stycket LAS är en överenskommelse ogiltig i den del den inskränker en arbetstagarens rätt enligt lagen. Enligt 11 § första stycket LAS gäller en uppsägningstid på en månad om du som arbetstagare säger upp dig. Genom enskilt avtal får man komma överens om förmånligare villkor för arbetstagaren, men eftersom detta är mindre förmånligt för dig gäller en månads uppsägningstid.

Det kan dock noteras att uppsägningstiden får vara längre om det finns kollektivavtal (vilket jag inte vet om det finns på din arbetsplats), se 2 § fjärde stycket LAS, emellertid har jag väldigt svårt att tro att ett kollektivavtal skulle föreskriva en uppsägningstid på ett år när arbetstagaren säger upp sig.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1350)
2019-10-16 Har jag uppsägningstid under en provanställning?
2019-10-16 Hur lång uppsägningstid har jag?
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

Alla besvarade frågor (73761)