Uppsägningstid enligt LAS och kollektivavtal

FRÅGA
https://lagen.nu/1982:80#P2S2Hej på Er !!Jag är en man på snart 59 år och har haft en sammanhängande anställning på ett privat företag under desista 12 åren.Förra månaden blev jag således uppsagd och därmed fick jag en uppsägningstid på 6 månader.Företaget i fråga var mycket angelägna om att jag skulle godta detta och skriva på uppsägningen medvändande mail.Detta gjorde jag och nu i efterhand har jag av bekanta blivit informerad om att jag blivit lurad ???Stämmer det attENLIGT LAG har man om man är mellan 55 och 60 år en lagstadgad rätt till uppsägning på 1 år ???Vore kul att höra er åsikt i detta fallOch i så fall kan jag åberopa ett år trots att jag skrivit på ?????Bästa Hälsniingr
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst av lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL).

Uppsägningstiden för sådana arbetstagare som varit anställda i minst tio år är enligt LAS sex månader (11 § andra stycket LAS). Här tas ingen hänsyn till arbetstagarens ålder.

Från denna bestämmelse kan dock göras undantag genom kollektivavtal, som antingen slutits eller godkänts av en central arbetstagarförening (2 § fjärde stycket LAS). Bland annat Unionen har i sina kollektivavtal en bestämmelse att arbetstagare som är mellan 55 och 64 år gamla och som har varit anställda i minst tio år istället för sex månader har en tolv månader lång uppsägningstid (se mer information här).

Avgörande är således om du enligt något kollektivavtal har rätt till en annan uppsägningstid än de sex månader som LAS ger dig. Är din uppsägningstid enligt sådant kollektivavtalet längre än sex månader är det inte möjligt att i avtal med arbetsgivaren inskränka denna rätt (27 § MBL). Jag föreslår att du, om du är bunden av kollektivavtal, upplyser din fackliga representant om situationen och låter facket utreda och sköta ärendet.

Är du inte bunden av kollektivavtal, gäller den sex månader långa uppsägningstiden enligt LAS. Det hade i denna situation i avtal mellan dig och arbetsgivaren varit möjligt att avtala om en rätt till längre uppsägningstid, men inte en kortare (2 § andra stycket LAS).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?