Uppsägningstid enligt LAS och AB 17

FRÅGA
Jag har en vikariatanställning inom kommunen som jag planerar att säga upp mig från. I anställningsavtalet anges att uppsägningstid regleras i AB paragraf 33. Jag undrar vilken uppsägningstid jag kan räkna med när jag säger upp mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör lagen om anställningsskydd (LAS) och ditt anställningsavtal.

Den uppsägningstid som gäller enligt 11 § LAS är:

– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år

– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år

– fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år

– fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år

– sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år

Bestämmelsen kan dock åsidosättas genom ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (2 § 4 st LAS). Det gör dock i ditt fall ingen skillnad: I såväl AB 17 som lärarnas AB 14 gäller liksom i LAS en månads uppsägningstid för vikariatanställda (§ 33 mom 3 AB 17).

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1393)
2019-12-11 Är inlägg på sociala medier skäl för uppsägning?
2019-12-11 Rättigheter vid uppsägning
2019-12-10 Kan jag säga upp mig från min visstidsanställning?
2019-12-10 Hur lång uppsägningstid har jag inom kommunen?

Alla besvarade frågor (75510)