Uppsägningstid enligt LAS

FRÅGA
Hej,om det i anställningsavtalet står skrivet: "Uppsägningstid: Enligt lag om anställningsskydd (LAS)."Och arbetsplatsen inte är kopplad till något kollektivavtal, betyder det då att uppsägningstiden är en månad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du skriver att det inte finns något kollektivavtal kopplat till arbetsplatsen och att det står i anställningsavtalet att uppsägningstiden gäller enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Jag kommer därmed förklara hur LAS regler om uppsägningstid ser ut.

Enligt LAS gäller en minsta uppsägningstid på en månad (11§ 1 stycket LAS). En arbetstagare har dock i många fall rätt till en längre uppsägningstid. Detta innebär att om arbetsgivaren skulle säga upp arbetstagaren kan arbetstagaren i vissa fall kräva att få stanna kvar längre än den minsta uppsägningstiden på en månad.

En arbetstagare har rätt till en längre uppsägningstid än en månad om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen i minst två år. Har arbetstagaren arbetat på arbetsplatsen i minst två år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på två månader. Ju längre tid arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen, desto längre blir uppsägningstiden. Uppsägningstiden enligt LAS kan bli så lång som sex månader, om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen sammanlagt minst tio år (11§ 2 stycket LAS). Vill man veta hur lång uppsägningstid man har får man helt enkelt räkna ut hur lång tid man har arbetat på arbetsplatsen och gå in i paragrafen och se hur lång uppsägningstid man får.

Det går alltså inte att svara varken "ja" eller "nej" på din fråga. Vad uppsägningstiden blir beror på hur länge arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen. Uppsägningstiden enligt LAS kan som utgångspunkt dock vara allt från en månad till sex månader.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1538)
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?
2020-05-29 Jag har blivit avskedad, vad ska jag göra?
2020-05-28 Har blivit avstängd från arbetet, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (80473)