Uppsägningstid enligt LAS

FRÅGA
Hej!Jag jobbar i och om 10 dagar ska vara 2 år i denna firman. I min avtal finns information att jag har 3 månader uppsägningstid. Men i LAS finns infromation att jag kan ha bara 1 månad uppsägningstid om firman har inget kollektivavtal. Och de har ingen kollektivavtal. Min chef sa att jag måste stanna 3 månader för jag underskrev avtal. Vad ska göra? Kan jag använda LAS att ha 1 månad uppsägningstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 § 2 st. i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) är ett avtal ogiltigt ifall arbetstagarens rättigheter skulle bli mindre förmånliga än enligt LAS. Precis som du säger får man dock ibland, genom kollektivavtal, göra avvikelser vilket är fallet vad gäller uppsägningstiden enligt 2 § 4 st. LAS jfr 11 § LAS. Men eftersom att kravet för att göra en avvikelse till nackdel för arbetstagaren är att avvikelsen är träffad i ett kollektivavtal, och här dessutom som har godkänts av en central arbetstagarorganisation, får inte din arbetsgivare som inte har något kollektivavtal träffa avtal om en annan uppsägningstid än en månad enligt 11 § LAS. Vidare kan man i samma paragraf utläsa att gränsen går vid två års tid – så när denna tid har passerats kan arbetsgivaren avtala om två månaders uppsägningstid, ett avtal om med en annan tidsfrist är ogiltigt enligt 2 § 2 st. LAS.

Du hittar LAS här.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte – tveka inte att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84210)