Uppsägningstid enligt anställningsavtal

FRÅGA
Jag har skrivit på ett anställningsavtal där jag har tre månaders uppsägningstid om jag säger upp mig. Företaget jag arbetar för är inte anslutet till något kollektiv avtal. Har jag rätt att sluta redan efter en månad trots detta?
SVAR

Hej,

Tack för Din fråga.

En uppsägning innebär att Du vill att, i detta fall, ett uppsägningsavtal ska upphöra. Se gärna lagen.nu, där Du får en kort definition av uppsägning samt vilken lag som blir tillämplig i detta fall.

Vägledning hittas i Lag (1982:80) om anställingsskydd, LAS. Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, enligt 1§ i LAS. Av dina fråga framgår inte om du är tillsvidareanställd, men jag antar att Du är det i och med uppsägningstiden på 3 månader. - Enligt lag gäller minst 1 månads uppsägningstid, för både arbetsgivare och arbetstagare, se 11§ i LAS. Dock finns det längre uppsägningstider beroende på hur länge Du har varit anställd, i 11§ 2 stycket. 3 månader gäller om den sammanlagda anställningstiden är minst 4 år men kortare än 6 år.

Det är viktigt att belysa att LAS är semidispositiv, se 2 §. Detta innebär att lagen visserligen kan avtalas bort genom kollektivavtal (vilket i detta fall inte finns), men dock inte genom individuella anställningsavtal.

Sammanfattningsvis, har lagen företräde i detta fall. I ditt fall blir uppsägningstiden beroende av hur långt du har varit anställd, se 11§ 2 stycket.

Hoppas att jag kunnat svara på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Labiba Daoudi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll