Uppsägningstid enligt AB 17 och LAS

FRÅGA
Hej!Jag är anställd som fysioterapeut inom Landstinget sedan 5 månader tillbaka. I mitt anställningskontrakt står det "uppsägningstid regleras av AB eller LAS". Hur många månaders uppsägningstid innebär det?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom det framgår av ditt anställningskontrakt att antingen LAS eller AB kan tillämpas så kommer jag här nedan redovisa för vad det är som gäller beroende på om LAS eller AB gäller.

Enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)

Om LAS är tillämplig finns regeln om uppsägningstid i 11 § LAS. Av lagbestämmelsen framgår att för både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Dock har du som arbetstagare rätt till en uppsägningstid av:

- två månader: om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år

- tre månader: om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år

- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år

- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år

- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år

Du har alltså rätt till längre uppsägningstid beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren (11 § andra stycket LAS).

Enligt Allmänna bestämmelser (AB)

Uppsägningstid vid tillsvidareanställning

Om AB gäller finns regeln om uppsägningstid i 33 § AB. Vid en tillsvidareanställning hos ett landsting är uppsägningstiden 6 månader, om arbetsgivaren säger upp den anställde och anställningen varit sammanhängande sedan minst 12 månader tillbaka. Uppsägningstiden är 3 månader, om det är arbetstagaren som säger upp sig och anställningen varit sammanhängande sedan minst 12 månader tillbaka (33 § mom. 1 AB 17).

Uppsägningstiden är ett år, om du fyllt 57 år och varit anställd hos arbetsgivaren under minst 10 år vid uppsägningstiden (33 § mom. 2 AB 17)

Uppsägningstiden vid tidsbegränsad anställning

Uppsägningstiden är en månad. om du har en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå längre än tre månader. Detta gäller både för dig och arbetsgivaren, såvida ni inte har kommit överens om annat (33 § mom. 3 AB 17).

Sammanfattning

Uppsägningstiden varierar beroende på anställningsformen, anställningstiden och om det är reglerna i AB eller LAS som gäller. Jag skulle råda dig att vända dig till din chef för att veta exakt vad som gäller i just ditt fall alternativt vända dig till Fysioterapeuterna för rådgivning.

Hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp för dig! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?