Uppsägningstid enligt 11 § LAS

FRÅGA
Hej,Arbetstagaren minsta uppsägningstid är en månad enligt LAS 11§. Om man avtalar bort arbetstagarens rättigheter och villkor om minsta uppsägningstid från en månad till tre månader i kollektivavtal, är det mer generösare än lagen säger? Får man avtala bort LAS 11§ I kollektivavtalen för att arbetstagaren minsta uppsägningstid en månad till tre månad?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga och för att du använder dig av Lawline!

Lagen om anställningsskydd är till för arbetstagaren och för att dennes rätt ska bevaras. Som du säger står det i 11 § att minsta uppsägningstid ska vara en månad. Paragrafen är dock vad man kallar för semidispositiv, vilket betyder att den kan avtalas med mer förmånlig uppsägningstid än vad lagen säger. Att ha längre uppsägningstid anses allmänt vara förmånligt för arbetstagaren, då denne behåller sin lön och sina förmåner under hela uppsägningstiden.

Som du säger har detta reglerats genom det kollektivavtal som råder hos din arbetsgivare, vilket också är möjligt enligt 2 § LAS.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll