Uppsägningstid egen uppsägning

FRÅGA
Hej! Jag arbetat på ett företag i 8månader, nu har jag fått ett nytt jobb och kommer säga upp mig från det nuvarande. Jag börjar på det nya den 15 juni.När jag läste på avtalet har jag uppsägningstid på 2månader, men jag försökte tyda LAS, där det står att jag har rätt till 1 månad uppsägningstid ifall jag varit anställd minst 2 år men inte mer än 4år. Då är min fråga, kan jag kräva 1 månad uppsägningstid ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om uppsägningstid av anställning.

Reglering av anställningar i allmän och privat tjänst finns i lagen om anställningsskydd (LAS). För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid om en månad (11 § första stycket LAS). Det betyder att oavsett om det är du som säger upp dig från tjänst eller om det är din arbetsgivare säger upp dig så har ni rätt till en uppsägningstid om minst en månad, det vill säga att du ska arbeta kvar på arbetsplatsen i en månad. En arbetsgivare har dock rätt att avtala om att du ska ha en längre uppsägningstid. Om det står i ditt anställningsavtal att din uppsägningstid är två månader så är det därför den uppsägningstiden som gäller mellan dig och din arbetsgivare, det vill säga du har en skyldighet att arbeta kvar på arbetsplatsen i två månader efter att du har sagt upp dig om inte din arbetsgivare medger att du slutar tidigare.

Det du beskriver att du har läst i LAS angående uppsägningstid är den uppsägningstid en arbetstagare har rätt till. Skulle din arbetsgivare säga upp dig och du har arbetet på arbetsplatsen i minst två men inte mer än fyra år så har du alltså rätt till en uppsägningstid på två månader, det vill säga du har rätt att arbeta kvar på arbetsplatsen i två månader efter att du har blivit uppsagd (11 § andra stycket LAS).

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du skulle vilja ha mer information i ärendet eller om du har några andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?