Uppsägningstid då arbetstagaren säger upp sig själv

FRÅGA
Hej jag sitter jag i tankarna att "säga upp mig" av enkla anledningar som nog framgår i frågan jag har.Jag har varit "anställd" inom ett relativt litet bolag, i juni 10år. Dock saknas lite dokumentation, bland annat finns inget anställningsavtal alls, kollektivavtal eller fackliga representanter anslutning existerar inte. Ganska vag anställning med andra ord.Rakt på sak, om jag säger upp mig vad har jag för rättigheter alt skyldighet angående uppsägningstiden? Vad jag förstått enligt LAS så har jag rätt att stanna minst en månad men Jag har nytt jobb på g och den nya arbetsgivaren behöver en anställd omgående. Är jag skyldig att stanna kvar månaden ut också från när jag säger upp mig? Eller kan jag sluta omgående?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Som utgångspunkt vill jag nämna att det inte finns något formkrav för anställningsavtal, vilket innebär att även ett muntligt avtal är bindande. Detta innebär att anställningen är precis lika gällande som om det förelegat ett skriftligt avtal mellan dig och arbetsgivaren.

Uppsägningstid
En arbetstagare kan säga upp sig från sin anställning utan att behöva ange någon anledning till beslutet. Som huvudregeln gäller vad som är reglerat om uppsägningstiden i ditt avtal. Om detta inte är någon som du och din arbetsgivare har diskuterat har du en månads uppsägningstid om du säger upp dig själv (11 § LAS). Skulle arbetsgivaren säga upp dig har du rätt till en uppsägningstid av sex månader, då du har varit anställd så pass länge (11 § LAS).

Jag tolkar dig fråga som att du vill börja arbeta på din nya arbetsplats så snart som möjligt. Som utgångspunkt är detta inte möjligt utan att du respekterar uppsägningstiden på en månad. Om du inte iakttar uppsägningstiden kan du nämligen bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare (38 § första stycket LAS). Arbetstagaren och arbetsgivaren kan dock komma överens om att arbetstagaren inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Arbetstagaren får då börja arbeta för en ny arbetsgivare men då behöver den gamla arbetsgivaren inte betala lön till den f.d. arbetstagaren under uppsägningstiden.

Slutligen ska nämnas att det finns en möjlighet för dig som arbetstagare att omedelbart frånträda din anställning under förutsättningen att arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS). Av din fråga framgår inget som tyder på att denna möjlighet är öppen, då det inte verkar som att arbetsgivaren väsentligen åsidosatt sina åligganden. Ett exempel på en sådan situation är om arbetsgivaren inte betalar ut lön, något som inte verkar föreligga i denna situation.

Sammanfattning
Det muntliga anställningsavtalet är gällande på samma sätt som ett skriftligt. Som utgångspunkt gäller alltså den uppsägningstid som du och arbetsgivaren kommit överens om.
Har ni dock inte diskuterat denna fråga, gäller en månads uppsägningstid enligt LAS. Du är skyldig att arbeta denna uppsägningstid ut om du säger upp dig själv, och om du inte iakttar denna uppsägningstid kan du bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare.
Det finns dock en möjlighet för dig och din arbetsgivare att komma överens om att du inte behöver arbeta uppsägningstiden ut. Det ska dock poängteras att detta inte är något du kan kräva av din arbetsgivare. Det är bara om din arbetsgivare går med på detta som det är möjligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77196)