Uppsägningstid bostad

Jag hyr ut ett rum i min hyresrätt. Vi har tillsvidarekontrakt och uppsägningen är två månader.

Nu har det visat sig att regler inte följs och jag har sagt upp min hyresgäst efter 12 dagars boende.

Jag har gett honom de två månader som vi har i kontraktet.

Men vad jag förstår behöver jag inte ge honom någon uppsägning alls efter denna korta tiden. Är detta korrekt?

Jag har rekommenderat ett brev till honom.

Men kan han flytta innan dessa två månader gått o inte behöva betala hyra till uppsägningens slut?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om uppsägning av ett hyreskontrakt.

Reglerna kring uthyrning av bostad regleras i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.

Uppsägning av hyresavtal på obestämd tid

Ett hyreskontrakt gällande bostadslägenhet, som ingåtts på obestämd tid, kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från datumet för uppsägningen om inte längre uppsägningstid har avtalats (12 kap 4 § första stycket p.1 JB). Om du till exempel säger upp hyresavtalet den 15 december 2019 så har hyresgästen rätt att bo kvar till den 31 mars 2020. Detta gäller oavsett hur lång tid hyresgästen har hunnit bo i lägenheten.

Jag tolkar det som att det som att du och din hyresgäst har avtalat om en uppsägningstid på två månader. Förbehåll i ett avtal som strider mot reglerna i jordabalken är bindande för hyresvärden men inte för hyresgästen (12 kap 1 § femte stycket JB). Detta innebär att hyresgästen men inte hyresvärden (du) kan använda den kortare uppsägningstiden vid uppsägning.

Förverkande av hyresrätten

Det finns dock undantag då gällande uppsägningstiden (12 kap. 6 § första stycket JB). En hyresrätt anses förverkad och hyresvärden kan säga upp hyresavtalet direkt utan uppsägningstid om hyresgästen till exempel dröjer med att betala hyran i mer än en vecka, utan tillstånd överlåter lägenheten till någon annan eller vanvårdar lägenheten (12 kap 42 § JB). Hyresvärden kan även säga upp ett hyresavtal omedelbart utan uppsägningstid om hyresgästen åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt denna paragraf, och rättelse inte vidtas utan dröjsmål efter tillsägelse. Enligt 25 § ska hyresgästen se till att andra i omgivningen inte utsätts för sådana störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra de andras bostadsmiljö och som inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska också bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten denne bor i. Störningarna kan bestå av till exempel störande ljud som musik eller skrik eller aggressivt beteende eller hot. Vid sådana störningar måste hyresvärden först be hyresgästen att omedelbart sluta med detta. Hyresvärden måste också meddela Socialnämnden om detta (12 kap. 25 § andra stycket JB). Ett hyresavtal får därmed inte sägas upp på grund av sådana störningar innan Socialnämnden underrättats (12 kap. 42 § tredje stycket JB).

Hyresrätten anses dock inte vara förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse (12 kap. 42 § femte stycket JB). Här ska bedömningen göras utifrån vad personer i allmänhet kan anse vara störande. Det går därmed till exempel inte att ta hänsyn till personer som är känsligare än normalt. Om hyresrätten är förverkad men en rättelse görs av hyresgästen innan hyresvärden har sagt upp avtalet, kan hyresvärden inte heller säga upp avtalet på den grunden (12 kap 43 § JB).

Sammanfattning

Eftersom jag inte vet vad det är för regler som har brutits i din situation kan jag inte säga om du som hyresvärd har rätt att säga upp hyresavtalet direkt utan uppsägningstid. Sammanfattningsvis kan jag i alla fall säga att om du inte har rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan gäller en uppsägningstid på tre månader om du som hyresvärd säger upp hyresavtalet. Skulle din hyresgäst istället säga upp hyresavtalet gäller den uppsägningstid på två månader som ni har avtalat om i kontraktet. Hyresgästen har alltid en skyldighet att betala hyran under uppsägningstiden oavsett om denne bor kvar i bostaden eller inte.

Hoppas att detta var svar på dina frågor. Har du ytterligare funderingar eller följdfrågor är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin ÖstlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”