Uppsägningstid av tillsvidareanställning

FRÅGA
Hej!Jag har varit anställd i tio år och har nu sagt upp mig. Enligt mitt anställningskontrakt har jag 3 månaders uppsägningstid. Vi har inte kollektivavtal. Enligt Las bör jag ha 6 månaders uppsägningstid.Jag vill bara jobba 3 månader till, min arbetsgivare vill ha kvar mig 6 månader. Vem har rätt?Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 11 § lagen om anställningsskydd (LAS) har både arbetsgivaren och arbetstagaren rätt till en minsta uppsägningstid av en månad. Men om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren gäller även 11 § 2 st. LAS som innebär att ju längre arbetstagaren har jobbat för arbetsgivaren, desto längre är uppsägningstiden. Således är utgångspunkten att när man säger upp sig själv så har man en månads uppsägningstid medan om arbetsgivaren är den som säger upp arbetstagaren så kan uppsägningstiden vara längre.

Detta kan det dock göra avvikelser från, exempelvis genom kollektivavtal eller enskilt avtal, se 2 § LAS. Eftersom du och din arbetsgivare har avtalat om en tre månaders uppsägningstid så ska det gälla. Det har i princip inte ansett inskränka arbetstagarens rättigheter att avtala om längre uppsägningstid.

Sammanfattningsvis så har du en uppsägningstid på tre månader när du säger upp dig själv.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?