Uppsägningstid av anställning enligt avtal

FRÅGA
Hej Lawline! Jag har sagt upp mig från mitt jobb där jag är tillsvidare anställd på ett privat företag och är timavlönad. I mitt kontrakt står följande:"Detta avtal kan sägas upp av endera part med en minsta uppsägningstid om två månader till upphörande av utgången av pågående termin, alternativt sådan annan längre uppsägningstid för *företagets namn* som följer tvingande lag".Jag vill ha 2 månader uppsägning då jag känner mig väldigt illa behandlad. Kan min chef kräva att jag jobbar mer än två månader?Tack för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur lång din uppsägningstid kan bli efter uppsägning av en tills vidare anställning.

Ett tills vidare avtal gäller tills någon av arbetstagare och arbetsgivare säger upp det. Arbetstagaren kan säga upp sig utan att det krävs något angivet skäl för det, men man måste då följa den uppsägningstid som gäller, enligt lag eller avtal.

När det rör en arbetstagare som sagt upp sitt anställningsavtal så regleras inte lika många regler kring det, om man jämför med när en arbetsgivare säger upp en arbetstagare. Det som regleras i lag i det här fallet är att arbetsgivaren har rätt till minst en månads uppsägningstid. Det innebär alltså att du är skyldig att jobba kvar minst en månad, enligt tvingande lag. (11 § Lag om anställningsskydd)

Det finns undantagsfall till detta, där uppsägningen av avtalet kan ske omedelbart. Detta gäller i de situationer där arbetsgivaren huvudsakligen inte har uppfyllt sina skyldigheter gentemot arbetstagaren (4 § 3 st. LAS). Då det inte framgår av frågan vad som gör att du känner dig illa behandlad, kan jag inte göra någon bedömning av om den här bestämmelsen är aktuell i ditt fall. Det framgår heller inte från vem eller vilka på arbetsplatsen som du blir illa behandlad av. Men ovanstående lag gäller exempelvis när arbetsgivaren inte betalar ut lön eller dröjer med att göra det under en lång tid. Det gäller också de fall arbetsgivaren undanhåller arbetsuppgifter från arbetstagaren. Andra situationer som också är aktuella är om arbetsgivaren gör sig skyldig till brott mot arbetstagaren. Om detta eller liknande fall inte är aktuellt, löper uppsägningstid.

Som du berättar i frågan verkar det som du och din arbetsgivare kommit överens om uppsägningstid i ert anställningsavtal. Avtalet gäller så länge det inte strider mot tvingande lag eller eventuellt kollektivavtal. Uppsägningstiden gäller heller inte om den skulle bli oskäligt lång. Då det inte framgår av frågan hur lång uppsägningstid som annars skulle kunna vara aktuell om det inte blir 2 månader eller hur länge du jobbat där så är det svårt att göra en bedömning av det.

Om du har ett kollektivavtal kan det finnas regleringar kring uppsägningstid i det som eventuellt kan gynna dig. Så om du har det så råder jag dig att kolla upp det.

Jag råder dig också att berätta för din chef att du känner dig illa behandlad och att du inte vill ha mer än 2 månaders uppsägningstid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?