FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 20/07/2017

Uppsägningstid anställningsavtal

Hej !

Har ett sommarjobb på sex veckor hos face2face. Det är ett företag som vill att folk ska bli faddrar. Både fast och provision lön.

En 2 dagar känner jag ej vill arbeta mer med sälj, var inget för mig. Men det stod ej ngt om uppsägning i min papper. Det stor en person som kam kontakta om avyal.

Hu ska man då göea det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I anställningsavtalet regleras uppsägningstid. Om det saknas gäller de regler om uppsägningstid som anges i arbetsplatsens kollektivavtal. Om inget angivits gäller i tredje hand art 11 (LAS) som innebär att arbetstagaren har en uppsägningstid på 1 månad. Paragrafen är semidispositiv och kan åsidosättas genom kollektivavtal eller personligt avtal om förmånligare villkor för arbetstagaren. Min rekommendation är att du kontaktar arbetsgivaren och hör efter om arbetsplatsens kollektivavtal. Kom ihåg att ni kan komma överens om en längre eller kortare uppsägningstid, om båda parter kommer överens om det.

Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid funderingar.

Vänligen,

Robert GreenRådgivare