Uppsägningstid

FRÅGA
Hej! Min dotter har fått ett erbjudande om jobb som fritidspedagog som startar vecka 32, men har en nyss färdig utbildning som lågstadielärare 1-3. Om hon tackar ja nu och sedan ångrar sig för ett lärarjobb istället, hur lång är uppsägningstiden då för hennes del?Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna för uppsägningstid hittar du i lagen om anställningsskydd, LAS. Som huvudregel i LAS så gäller en månad uppsägningstid när man säger upp sig själv. Detta innebär att man har rätt till minst en månad uppsägningstid. Du kan dock få rätt till längre uppsägningstid ju längre tid du arbetar på arbetsplatsen, detta framgår av 11§ LAS.

Vad man skall tänka på med LAS är att den är så kallad semidispositiv. Detta betyder att man till viss del kan avtala avvikande från LAS. Reglerna om uppsägningstid är en dispositiv regel, och man kan alltså avvika från 1 månads regel genom individuella anställningsavtal eller genom kollektivavtal. Vill man avvika från LAS genom anställningsavtal skall man vara uppmärksam på att LAS är en minimilagstiftning och man kan endast avvika från LAS om den är till den anställdes förmån, du kan dock inte avtala bort en regel i LAS genom anställningsavtal. Vad som är förmånligt för den anställda är inte en subjektiv fråga, utan vad som generellt ses som en fördel för anställda som en grupp. Genom kollektivavtal får man dock avvika från LAS både till nackdel och fördel för den anställda, man kan alltså avtala bort delar av LAS genom kollektivavtal. Vilket kan innebära både längre och kortare uppsägningstider än de som radas upp i 11§ LAS.

Vad som är viktigt för din dotter, ifall hon vill kunna säga upp sig från jobbet som fritidspedagog är helt enkelt att ha koll på vilken uppsägningstid hon har. Hon skall då dels se över eventuella kollektivavtal på arbetsplatsen, dels hennes individuella anställningsavtal. Utefter det får hon helt enkelt ta ställning till om det är en risk eller inte för henne att ta jobbet.

Om man vill finns det alternativ utanför LAS. Det finns tillexempel inget som hindrar din dotter från att komma överens med sin arbetsgivare om att slopa uppsägningstiden, om de både går med på det. Reglerna i LAS eller avtal är inte tvingande på så vis att man vid sidan av inte kan komma överens om andra saker. Det blir helt enkelt ett civilrättsligt avtal som bara gäller dem emellan.

Din dotter skulle även kunna gå på dagen mot sin arbetsgivare vilja. Gör hon detta bryter hon dock mot sitt avtal och kan bli skadeståndsskyldig för den skada hennes utgång fått för hennes arbetsgivare. Detta är, skall jag dock påpeka, inte tillåtet enligt LAS.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?