Uppsägningstid

FRÅGA
Hur lång är uppsägning vid en fråga om dålig arbetsmiljö
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats finns det stadgade regler i arbetsmiljölagen om kraven på hur en tillfredsställande arbetsplats ska vara. I lagens 3 kap. redogörs de allmänna skyldigheterna som arbetsgivaren har gentemot sina arbetstagare.

Regler kring uppsägning finns i lagen om anställningsskydd, (LAS). Avgörande för hur lång uppsägningstiden är följer av det specifika anställningsavtalet som personen i fråga har, se 4 och 11 §§ LAS. Åsidosätter arbetsgivaren i väsentlig mån de skyldigheter som denne har gentemot sina arbetstagare kan arbetstagaren med omedelbar verkan frånträda sin anställning, se 4 § 3 st. LAS. Sådana skyldigheter innefattar bland annat upprätthållandet av en god arbetsmiljö.

Jag har dock svårt att uttala mig mer precist kring hur just din situation ser ut då jag inte har någon bakomliggande fakta. Vill du ha mer information tveka inte att höra av dig igen.

Ha en fortsatt bra sommar.

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll