Uppsägningstid

FRÅGA
Min arbetsgivare har valt att säga upp mig med hänvisning av Corona.Min sista arbetsdag är enligt uppsägningstiden den 31/7, nu har jag fått ett erbjudande om ett annat arbete som är heltid och tillsvidare med för att kunna få det jobbet måste jag dock börja senast den 7/7.Har jag rätt att gå tidigare från mitt gamla arbete under dessa omständigheter?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?

Lagen om anställningsskydd:

Lagen om anställningsskydd (LAS) är semidispositiv enligt 2 § LAS. Det innebär att lagen kan inskränkas genom kollektivavtal. I sin tur innebär det att avtal kan träffas om annat än det som står i lagen, men endast om det är till fördel för arbetstagaren. Om avtal träffas som leder till sämre skydd eller rättigheter för arbetstagaren är avtalet ogiltigt.

Anställningsavtalet:

Anställningsavtalet ingås mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om arbetsgivaren är fackligt ansluten till ett kollektivavtal gäller det som arbetsgivaren bundit sig till gentemot arbetstagarnas fackliga organisationer. Skulle det vara så att varken du som arbetstagare eller din arbetsgivare är bundna av kollektivavtal eller med i fackliga förbund är det anställningsavtalet som gäller. Anställningsavtalet måste vara i enlighet med lagen om anställningsskydd eftersom att lagen är ett skydd för dig som arbetstagare. Framkommer en uppsägningstid i avtalet är det den som gäller.

Sammanfattande råd:

Eftersom att det i anställningsavtalet skriftligen framgår vilken uppsägningstid som gäller ska den löpa. Mitt råd är ändå att du talar med din arbetsgivare som kan vara villig att låta dig gå tidigare på grund av rådande omständigheter.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?