Uppsägningstid

FRÅGA
Jag har en uppsägningstid på tre månader om jag säger upp mig men det finns inte någon information om hur lång uppsägningstid jag får om jag blir uppsagd. Jag är 58 år gammal
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad, se 11 § lag om anställningsskydd (LAS). Du som arbetstagare har alltid rätt till uppsägningstid i enlighet med 11 § 2 st. LAS. Uppsägningstiden är beroende av hur länge du har varit anställd.

Om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år gäller två månaders uppsägningstid.

Om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år är uppsägningstiden tre månader.

Om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år, men kortare än åtta år är uppsägningstiden fyra månader.

Om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år, men kortare än tio år är uppsägningstiden fem månader.

Om den sammanlagda anställningstiden är minst tio är uppsägningstiden sex månader.

Dessa uppsägningstider jag nu har hänvisat till finner du i 11 § 2 st. LAS. Jag vill dock uppmärksamma dig om att paragrafen är semidispositiv, vilket innebär att denna kan åsidosättas med kollektivavtal. Om du har ett kollektivavtal råder jag dig därför att se över vad som sägs där i om uppsägningstid.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att skicka in fler frågor om det är något du undrar över till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll