Uppsägningstid

FRÅGA
Hej!Jag har jobbat på samma hotell i tio år och ska nu säga upp mig.Hur lång uppsägningstid har jag då?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har en tillsvidareanställning och omfattas av ett kollektivavtal, gäller den uppsägningstid som står i kollektivavtalet. Om du inte vet vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats rekommenderar jag dig att kontakta din arbetsgivare. Vanligtvis brukar uppsägningstiden dock vara mellan 1-3 månader.

För de fall det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, gäller en minsta uppsägningstid om 1 månad som sedan blir länge beroende på din sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren enligt 11 § lagen om anställningsskydd (LAS). Då du arbetat på samma hotell i 10 år, har du rätt till en uppsägningstid om sex månader enligt 11 § 2 st. 5 p LAS. Vidare bör tilläggas att uppsägningstiden även kan regleras i det enskilda anställningsavtalet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82649)