Uppsägningstid

FRÅGA
Jag är anställd på en frisersalong. På mitt aktuella avtal står ej någon uppsägningstid. Jag har jobbat i över fyra år. Har jag laglig rätt till 1 mån uppsägningstid?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktat Lawline!

Din fråga berör Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). LAS är semidispositiv, vilket innebär att det går att avtala bort bestämmelserna genom kollektivavtal.
LAS 11 § reglerar uppsägningstid. Är det så att du har varit anställd i mer än fyra år, men mindre än sex år så har du rätt till tre månaders uppsägningstid, 11 § 4 st. LAS.

Med tanke på att du skriver att det inte finns någon uppsägningstid avtalad så har du möjlighet till en månads uppsägningstid, detta framgår av 11 § 1 st. LAS. Detta är alltså den minsta möjliga uppsägningstiden enligt lag.

Sammanfattningsvis, finns inget annat avtalat i varken kollektivavtal eller i individuellt anställningsavtal så har du en lagenlig möjlighet till en månads uppsägningstid, 11 § 1 st. LAS.

Hoppas detta svarade på din fråga!

John Edgren
Fick du svar på din fråga?