Uppsägningstid

Hej!

Jag är fastighetsmäklare och i mitt anställningsavtal står det att jag har en månads uppsägningstid om jag blir uppsagd men om jag säger upp mig har jag tre månaders uppsägningstid. Är detta lagligt korrekt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Uppsägningstidens längd beror på hur länge din anställning har varat. 11 § lagen om anställningsskydd(LAS) stadgar att:

Om arbetstagaren säger upp sig själv så är anställningstiden en månad.

Om arbetstagaren blir uppsagd gäller en längre uppsägningstid enligt nedan:

två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år. Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år. Fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år. Fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år. Sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Huruvida uppsägningstiden är lagligt korrekt eller inte beror på om ditt anställningsavtal är ett kollektivavtal eller inte samt vad som är förmånligt för dig som arbetstagare i och med att 11 § LAS är semidispositiv. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller vid kollektivavtal och vad som gäller om det inte rör sig om ett kollektivavtal

Kollektivavtal

Är ditt anställningsavtal ett kollektivavtal så gäller anställningsavtalet framför lagen. Detta framgår i 2 § 3 st. (LAS), där det framgår att man i kollektivavtal får göra avsteg från vad lagen (11 § LAS) stadgar. Vid ett kollektivavtal så är därmed tre månaders uppsägningstid inte ett problem oavsett vad för uppsägningstid 11 § LAS stadgar.

Anställningsavtal som ej är kollektivavtal

Är ditt anställningsavtal inget kollektivavtal, gäller som huvudregel lagen framför avtalet.

Gällande uppsägningstiden så kan dock avtalet komma att gå före lagen om det är förmånligare för arbetstagaren. Ett förmånligare avtal består vanligen i att uppsägningstiden är avtalad till en längre tid än vad som anges i lagen (11 § LAS) när det gäller uppsägning från arbetsgivarens sida. Ett avtal har alltså företräde framför lagen om avtalet är mer förmånligt för arbetstagaren. I ditt fall så är det dock tvärt om då du endast har en månads uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida men det är tre månaders uppsägningstid om du själv säger upp dig. Om det hade varit tvärt om - att du hade haft rätt till tre månaders uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida och en månads uppsägningstid vid egen uppsägning - så hade regeln om förmånligare avtal kunnat gå före stadgandet i 11 § LAS då ett sådant avtal faktiskt hade varit förmånligare för dig som arbetstagare.

För att sammanfatta så kan man säga att i det fallet att ditt anställningsavtal inte är ett kollektivavtal så är det inte lagligt korrekt.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”