Uppsägningstid

FRÅGA
Hej! Hur lång är min uppsäggningstid? Jag har varit anställd hos ett företag, först som timanställd och sedan blev jag tillsvidareanställd. Tillsammans med timanställning blir min anställning längre än 2 år vilket innebär 2 månaders uppsägningstid. Utan timanställning är min anställningstid mindre än 2 år. Har jag en eller två månaders uppsägningstid? Med vänlig hälsning, Annie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Uppsägningstid regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Har arbetsgivaren sagt upp dig gäller din sammanlagda anställningstid för beräkning av uppsägningstiden. Mycket riktigt innebär två års anställning en uppsägningstid på två månader.

I de fall arbetstagaren själv säger upp sig gäller en månads uppsägningstid oberoende av hur lång anställningstiden varit.

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?