Uppsägningslön

FRÅGA
I ett mail till mig: "Om du motsätter dig att gå med över till xxxxxx blir du uppsagd på grund av arbetsbrist. Din uppsägningstid börjar då löpa från den dagen du erhåller uppsägningsblanketten. Vi kommer i samband med det att informera facket. Fram till den 1/11 arbetar du på vanligt sätt och erhåller uppsägningslön. Från och med 1 november arbetsbefrias du, eftersom den nuvarande arbetsgivaren, xxxxxxx då inte längre har något arbete. MEN! Enligt 13 § LAS har vi då rätt att avräkna från uppsägningslönen den ersättning som du skulle kunna ha fått om du gått med över till xxxxxx . Genom avräkningen blir arbetsbefrielsen sålunda i praktiken "utan uppsägningslön". Min fråga är: Kan man avräkna lön man skulle kunna ha fått?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att förstå vad 13§ LAS menar måste vi först lite snabbt redogöra för vad som står i den 12§. Det står i denna att enligt anställningsskyddslagen så har en arbetstagare som har blivit uppsagd rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra förmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Ser vi vidare i 13§ så nämns det att om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden, har arbetsgivaren dock en rätt enligt 13 § 2 men. att avräkna inkomster som arbetstagaren under uppsägningstiden uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning.

När man man ska tolka lydelsen i 13§ och göra en bedömning om du har rätt till uppsägningslön bör man som utgångspunkt jämföra din nuvarande anställning med den du blivit erbjuden. Är förhållandena snarlika kan man objektivt anse att du borde acceptera erbjudandet. Vilket innebär att arbetsgivaren har rätt att göra en avräkning.

Dock har det i arbetsdomstolen konstaterats att man i bedömningen även ska ta betydande hänsyn till arbetstagarnas personliga förhållanden. Arbetsdomstolen har även konstaterat att en arbetstagare inte är skyldig att ta ett arbete som är betydligt sämre än det denne lämnar, och att arbetsgivaren ska kunna visa att det funnits gott om arbeten som arbetstagaren har kunnat ta "utan oangelägenhet".

Att i ditt fall göra en bedömning om det är rätt eller inte av din arbetsgivare att göra avräkning på din uppsägningslön är svårt att göra med den information som du lämnat. Jag hoppas mitt svar kan ge dig en hjälp på vägen och har du fler funderingar eller vill du ta denna fråga vidare så är du välkommen att kontakta oss på Lawline!


Telefonnummer: 08-533 300 04

Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00

E-post: info@lawline.se

Vänligen,

Alvaro Castro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?