Uppsägnings pga arbetsbrist: Vad innebär begreppet driftsenhet och vad gäller då om jag jobbar hemifrån?

Hej,

Jag är uppsagd pga arbetsbrist då min arbetsgivare hävdar att min driftsenhet skall läggas ner.

Vi är 2 personer i hela Sverige och vi har hemarbetsplatser. Jag har under hela min anställning på företaget arbetat i nationellt och bara råkat bo i min stad. Jag har aldrig ens hört ordet driftsenhet under min anställningstid.

Vi arbetar inom IT och reser i stort sett varje vecka. Jag vill hävda att vi inte har olika driftsenheter då det också står samma i våra anställningsavtal oavsett vilken stad vi bor i.

Vad är det som gäller gällande definition av driftsenhet?

Tacksam för snabbt svar.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppsägningar och allt som hör till dessa omfattas av 22§ lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Det framgår inte direkt av paragrafen vad som menas med driftsenhet, utan endast förfaranden kring denna. Enligt förarbetena avses driftsenhet en del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område t.ex. en fabrik, en butik, en restaurang etc. (prop 1973:129 s. 260). Anställningsskyddslagens driftsenhetsbegrepp bygger alltså i princip på ett geografiskt synsätt.

Begreppet driftsenhet aktualiseras vid uppsägningar och får betydelse först här, varför det heller inte är så konstigt att du inte stött på det tidigare. Begreppet har betydelse på så sätt att varje driftsenhet ska turordnas för sig. Men om det finns flera driftsenheter på en och samma ort kan dessa turordnas tillsammans. Detta påverkar ju således turordningslistan – både i det avseendet i vilka som ska omfattas av den, men också kan det påverka ens position på den listan och då ens risk att sägas upp eller ens chans att få vara kvar.

I 22§ tredje stycket framgår att "enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet". Det geografiska synsättet på begreppet driftsenhet kan alltså inte upprätthållas undantagslöst. Enbart omständigheten att arbetstagaren har sin arbetsplats i sin bostad ska inte medföra att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Regeln utesluter alltså inte att en arbetstagare som arbetar i sin bostad kan hänföras till en egen driftsenhet. Det avgörande för frågan kommer ofta att vara om olika arbetsplatser ska ses som en sammanhållen enhet med hänsyn till hur verksamheten är organiserad och hur arbetet bedrivs, och om enheten ska ses som organisatoriskt självständig eller inte. Om det inte finns någon anknytning till annan driftsenhet kan arbetstagaren många gånger hänföras till en egen driftsenhet. (prop. 1999/2000:86 s. 123-126; lagkommentar till 22§ LAS)

Jag har ingen mer information om varken anställningsavtal eller kollektivavtal. I vissa fall kan detta vara mer specificerat i ett avtal – kolla upp om du har något sådant avtal och i så fall vad som gäller för dig! Vet du inte själv kan ditt fackförbund hjälpa dig.

Avslutningsvis vill jag även poängtera arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i samband med uppsägningar p.g.a. arbetsbrist. Men då det är en diskussion för sig som är mycket omfattande och som är en semidispositiv bestämmelse som innebär att det går att avtala kring denna (via en s.k. avtalsturlista) samt att det finns en del andra kriterier om t.ex. ledigt arbete, rätt kvalifikationer m.m. så vill jag uppmana att kontakta ditt fackföreningsförbund som direkt kan återkoppla till just ditt fall och som har tillgång till kollektivavtal etc.

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000