Uppsägnings giltighet och löfte om ledighet

FRÅGA
Hej, jag skulle vara tacksam för svar på mina två frågor. Jag har inte kontaktat facket, därför att jag vill vara anonym när jag frågar och jag vill inte nämna arbetsgivaren. 1. Gäller en uppsägning om arbetsgivaren inte skrivit under den? Jag har skickat min uppsägning till arbetsgivaren med post den 14 mars och skrev 14 april som slutdatum. Enligt kollektivavtal har jag en månads uppsägningstid. Jag vill skriva under ett annat, nytt anställningsavtal med start vecka 16 (måndag 18 april). Kan jag göra det, eller måste jag vänta på en bekräftelse från arbetsgivaren först?2. Mina arbetstider är 11:30 - 19:15. Arbetsgivaren har gett mig ledigt 17:30 - 19:15 under veckorna 13, 14 och 15 och jag har fått skriftlig bekräftelse på det. Nu vill arbetsgivaren att jag ska jobba fram till 19:15 dessa veckor. Kan jag göra gällande att arbetsgivarens löfte om ledighet är bindande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag börjar med din fråga angående huruvida du behöver invänta din arbetsgivares bekräftelse av din uppsägning.

Lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (1 §) innehåller inga formkrav bestämmelser angående hur en arbetstagare säger upp sig. Detta kan därför ske muntligt, eller som i ditt fall, skriftligt i ett mail, allt enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Således måste inte din arbetsgivare skriva under något eller dylikt. Dock borde det enligt allmänna avtalsrättsliga principer krävas att din arbetsgivare har möjlighet att ta del av din uppsägning, t.ex. genom att denne mailas på ett vanligt sätt. Som grund härför kan läggas 7 och 40 §§ avtalslagen (AvtL). Jag drar därmed slutsatsen att uppsägningstiden (1 månad) börjar räknas utifrån den tidpunkt då du t.ex. mailat din arbetsgivare att du sagt upp dig eller från då ett vanligt brev kommit fram till arbetsgivaren.

Jag behandlar nu din fråga angående din arbetsgivares löften att du ska få vara ledig.

Även här gäller allmänna avtalsrättsliga principer. Inte heller här innehåller LAS några särskilda bestämmelser. Utgångspunkten är således att din arbetsgivares löften är bindande (det är avtalat att du ska vara lovande). Skulle det bli en tvist om det (i domstol t.ex.) har du nog svårt att styrka att din arbetsgivare utlovat ledighet. Du riskerar därmed att ha arbetsvägrat vilken kan leda till uppsägning, vilket dock inte borde spela någon roll för dig då du redan sagt upp dig.

Hoppas att mitt svar hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline.

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1603)
2020-09-28 Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?
2020-09-28 Uppsägning under provanställning
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (84517)