Uppsägning/avskedande pga brott

FRÅGA
Hej, Jag har sedan tidigare varit dömd och suttit i fängelse en kort stund. Jag fick en anställning på ett företag. Efter första veckan in på anställningen fick någon på företaget veta att jag hade varit dömd för ett brott sedan tidigare och min anställning sades upp direkt, anledningen på papperet var arbetsbrist, men när vi diskuterade det hela så var det eftersom jag hade varit dömd sedan innan. Har arbetsgivaren rätt att göra detta? Är detta diskriminering? Kan detta anmälas till DO? MvhJS
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler angående uppsägning av anställningsavtal finns i lagen om anställningsskydd. För att säga upp en anställd krävs enligt 7 § att uppsägningen är sakligt grundad. För att avskeda någon krävs enligt 18 § att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. I vissa fall kan det vara så att du som arbetstagare är skyldig att informera om tidigare brottslighet. Det beror bl.a. på vad för brottslighet det rör sig om och vilken sorts anställning man har (vilka uppgifter man utför åt arbetsgivaren etc.). Vidare gäller att arbetsgivaren som huvudregel inte får säga upp dig enbart på grund av brottsligheten om arbetsgivaren känt till brottsligheten i mer än två månader före uppsägningen.

Regler om diskriminering finns i diskrimineringslagen. Diskrimineringsgrunderna är enligt lagen kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om arbetsgivaren har avskedat dig på någon av dessa grunder kan det således utgöra diskriminering, se 2:1.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1821)
2021-07-28 Kan man säga upp sig från ett timvikariat och slippa jobba de inbokade passen?
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?

Alla besvarade frågor (94275)