Uppsägning/Avskedande

FRÅGA
Hej. Jag jobbade i en butik och nu har jag fått sparken pga att jag handlat med kuponger som alla andra kunder fast jag har använt fler än en. Har min arbetsgivare rätt och sparka mig för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Här kan lagen om anställningsskydd (LAS) vara tillämpbar, beroende på din anställningsform. Är du tim/behovsanställd finns tyvärr inte så mycket att göra. Jag antar dock i mitt svar att det rör sig om en "tills vidare"-anställning.

Enligt 7 § LAS måste en uppsägning från din arbetsgivare vara sakligt grundad. En uppsägning kan vara sakligt grundad på två sätt, arbetsbrist eller personliga skäl. Det verkar röra sig om personliga skäl i ditt fall.

Vad som bland annat inräknas i personliga skäl kan vara allt från brott mot din arbetsgivare (t.ex. stjäla från denna) eller dennes kunder, samarbetsproblem till mindre allvarlig misskötsamhet som upprepas, även fast din arbetsgivare påtalat detta. Mindre allvarlig misskötsamhet kan t.ex. vara att komma för sent eller gå emot det arbetsgivaren säger. Har din arbetsgivare t.ex. sagt åt er att ni inte får använda kupongerna kan detta, vid upprepning och efter att arbetsgivaren sagt till, utgöra saklig grund.

I ditt fall borde det inte vara tillräckligt för uppsägning, då arbetsgivaren är skyldig att reagera på ditt agerande innan denna kan säga upp dig. Det hela är dock beroende på hur allvarligt det objektivt framstår att du använder dessa kuponger samt om du tidigare blivit tillsagd att detta inte är tillåtet.

Har du istället blivit avskedad (arbetsgivaren har inte gett dig någon uppsägningstid) krävs det enligt 18 § LAS att du grovt åsidosatt dina förpliktelser. Ett avskedande är ett väldigt allvarligt moment och det måste finnas mycket allvarliga omständigheter som tillåter det. I ditt fall ser jag absolut inte detta som en möjlighet, men det beror som sagt på omständigheterna jag skrivit om angående uppsägning.

Om du är medlem i en fackförening rekommenderar jag att du tar kontakt med denna så de kan lösa problemet.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Max Axell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll