Uppsägning/avsked på grund av personliga skäl

FRÅGA
Min dotter har blivit av med sitt jobb på grund att hon handlat i Butiken på arb tid vid 4 tillfällen. Hon har jobbat i 8 år .Arbetsgivaren kallar detta Bedrägligt beteende .Är detta möjligt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Huvudregeln är att en anställning ska vara tillsvidare ("fast anställning") om inget annat avtalats, se 4 § LAS. Av frågan framgår inte vilken anställningsform din dotter hade men med tanke på den långa anställningstiden utgår jag från att hon var tillsvidareanställd. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en tillsvidareanställning måste det föreligga saklig grund, antingen grundat i personliga skäl eller arbetsbrist, se 7 § LAS.

Med personliga skäl avses omständigheter som är hänförliga till arbetstagarens person och med arbetsbrist avses verksamhetsrelaterade grunder, exempelvis om företaget inte längre har råd att ha kvar en arbetstagare.

Eftersom arbetsgivaren i din fråga motiverat uppsägningen med "bedrägligt beteende" talar allt för att det rör sig om en uppsägning pga personliga skäl. Att missköta sig på arbetsplatsen kan utgöra saklig grund och alltså vara ett godtagbart skäl för uppsägning. Men även mindre allvarliga förseelser, såsom sena ankomster, kan utgöra tillräcklig grund för uppsägning om förseelserna upprepas efter det att arbetsgivaren gjort det klart att beteendet inte tolereras (se t.ex. AD 2000 nr 12). Av din fråga framgår att din dotter blivit uppsagd pga att hon handlat i butiken på arbetstid. För att definitivt avgöra om detta är en tillräckligt allvarlig förseelse behövs lite mer information om omständigheterna. Utifrån den givna informationen tycks det i vart fall inte utgöra saklig grund för uppsägning om din dotter aldrig blivit tillsagd tidigare. Det är nämligen inte saklig grund för uppsägning om arbetsgivaren tidigare känt till förseelsen och passivt tolererat den.

Om din dotter inte har fått jobba under sin uppsägningstid kan det liknas vid avsked. Ett avskedande kräver ännu starkare grunder än för en "vanlig" uppsägning, se 18 § LAS.

Enligt 34 och 35 §§ LAS ska en uppsägning som saknar saklig grund eller ett avsked med grunder som inte ens skulle räckt till för en giltig uppsägning, förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Arbetsgivaren kan även bli tvungen att betala skadestånd enligt 38 § LAS.

Sammanfattningsvis: Utifrån informationen i din fråga tycks din dotter ha blivit uppsagd utan saklig grund men för att definitivt avgöra detta krävs en ordentlig utredning av de faktiska omständigheterna som föranledde uppsägningen. Om din dotter behöver hjälp med att driva frågan vidare för att ogiltigförklara uppsägningen samt utkräva skadestånd bör hon först och främst kontakta sin fackförening om hon är med i en sådan. Om hon inte är medlem i något fack och vill driva saken själv rekommenderar jag att hon bokar en tid med våra erfarna jurister HÄR.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1852)
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?
2021-09-11 Uppsägning av anställningsavtal innan arbetsstart.

Alla besvarade frågor (95792)